Regulamin Ankiety

  • Aby wziąć udział w losowaniu, odpowiedzi muszą być kompletne i dokładne.
  • Mogą w nim brać udział klienci Stena Line od 18 roku życia (z wyłączeniem pracowników Stena Line).
  • Każdy klient może wypełnić tylko jedną ankietę.
  • Spośród wypełnionych ankiet zostanie wyłoniona jedna, która wygra bony podróżne o wartości 1000 zł lub równowartości w lokalnej walucie
  • Termin zamknięcia ankiety upływa 31 sierpnia 2022 r., a zwycięska osoba zostanie wyłoniona 5 września 2022 r.
  • Zwycięska osoba, z którą skontaktujemy się za pośrednictwem e-maila, wyraża zgodę na wykorzystanie jej imienia oraz miejsca zamieszkania w działaniach marketingowych na stronach internetowych Stena Line, w e-mailach, mediach społecznościowych i innych kanałach marketingowych.
  • Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie podejmowana żadna korespondencja.