Polityka prywatności Programu lojalnościowego

1.                     Wstęp

 

Stena Line Scandinavia AB zarejestrowana pod numerem: 556231-7825 („Stena Line”), jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych. Wszystkie wystąpienia słów „my”, „nam”, „nasz”, itd., w niniejszej polityce prywatności odnoszą się do Stena Line. Nasze dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej polityki. Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i z zaangażowaniem podchodzimy do ochrony Twoich danych osobowych.

 

Nasze programy lojalnościowe, Extra Blue, Extra Gold i Business Traveller są łącznie określane poniżej terminem „Programy lojalnościowe”.

 

Przedstawione poniżej witryny są określane jako nasze „Witryny internetowe”:

 

stenaline.se, stenaline.dk, stenaline.no, stenaline.fi, stenaline.pl, stenaline.lv, stenaline.lt, stenaline.ee, stenaline.ru, stenaline.pl, stenaline.cz, stenaline.de, stenaline.nl, stenaline.fr, stenaline.co.uk, stenaline.ie, stenaline.it, stenaline.es, stenalinetravel.com, wyjazdygrupowe.pl, szwecjazklasa.pl, blog.stenaline.se, blog.stenaline.dk, blog.stenaline.no, blog.stenaline.pl, blog.stenaline.co.uk, blog.stenaline.ie, blog.stenaline.nl, blog.stenaline.de.

Nasze Witryny internetowe i inne kanały komunikacyjne (e-mail, telefon, wsparcie techniczne, media społecznościowe, czat i formularze papierowe) wykorzystywane przez Ciebie w związku z Twoim udziałem w Programie lojalnościowym są określane poniżej jako nasze „Usługi w ramach Programu lojalnościowego”.

 

2.                     Zakres niniejszej polityki prywatności

 

Niniejsza polityka prywatności odnosi się do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jesteś uczestnikiem jednego z naszych Programów lojalnościowych i korzystasz z naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego. Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat celów, w jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe, podmiotów, którym je udostępniamy, a także Twoich praw związanych z danymi osobowymi.

 

Informacje na temat przetwarzania przez nas danych osobowych innych klientów i osób odwiedzających Witryny internetowe można znaleźć w polityce prywatności Stena Line dotyczącej klientów dokonujących rezerwacji i osób odwiedzających Witryny internetowe.

 

Aby uzyskać informacje na temat korzystania przez nas z plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

 

Informacje na temat monitoringu wizyjnego na naszych promach, w portach, terminalach i biurach oraz na temat przetwarzania danych osobowych w związku z tym monitoringiem podano w obowiązującej w Stena Line polityce monitoringu wizyjnego CCTV.

 

3.                     Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy

 

Stena Line przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 

(a)        imię i nazwisko

(b)        data urodzenia

(d)        płeć

(e)        dane kontaktowe (adres, numer telefonu i/lub telefonu komórkowego, adres e-mail)

(e)        informacje o udziale w Programie lojalnościowym – rodzaj uczestnictwa (Extra Blue, Extra Gold lub Business Traveller), numer uczestnika, okres uczestnictwa, okres uczestnictwa na aktualnym poziomie oraz saldo punktów uczestnika

(f)         hasło

(g)        historia transakcji (data, rodzaj transakcji, szczegóły transakcji, zdobyte punkty)

(h)        historia rezerwacji

(i)         informacje o korzystaniu z Witryn na podstawie Twojego adresu IP

(j)         informacje o przeglądarce (wersja przeglądarki)

(k)        Twój pracodawca i stanowisko (w przypadku osób podróżujących służbowo)

 

4.                     Skąd pozyskujemy dane osobowe

 

 Stena Line pozyskuje Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy rejestrujesz się jako uczestnik jednego z Programów lojalnościowych, gdy korzystasz z Usług w ramach Programu lojalnościowego, gdy rezerwujesz podróż, gdy dokonujesz transakcji, za którą otrzymujesz punkty w Programie lojalnościowym, lub gdy korzystasz z punktów jako formy płatności.

 

Stena Line otrzymuje też dane osobowe od biur podróży, którym poleciłeś(-aś) przekazanie nam swych danych.

 

5.                     Co się stanie, jeśli nie przekażesz nam swoich danych osobowych

 

Aby zostać uczestnikiem Programu lojalnościowego i utrzymać ten status, musisz podać nam dane osobowe wskazane w punkcie 3 powyżej. W związku z tym, jeśli nie podasz nam danych osobowych, nie możemy zaoferować Ci udziału w Programie lojalnościowym.

 

6.                     W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe i jaka jest podstawa prawna tych działań

 

Stena Line przetwarza Twoje dane osobowe w celach określonych poniżej. Do każdego celu Stena Line musi mieć podstawę prawną. Podstawą prawną może być np. (i) fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub (ii) to, że Stena Line lub strona trzecia mają uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, nad którym nie przeważa Twój interes polegający na nieprzetwarzaniu danych osobowych. W ramach każdego z celów wymienionych poniżej określa się podstawę prawną, na której bazują działania Stena Line.

 

( )         Umożliwianie udziału w Programie lojalnościowym Extra

Stena Line wykorzystuje Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o udziale w Programie lojalnościowym, historię transakcji i historię rezerwacji do zarządzania Twoim uczestnictwem, zgromadzonymi i wykorzystanymi punktami oraz poziomem uczestnictwa, a także w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług w ramach Programu lojalnościowego Extra, które zostały określone w odpowiednich warunkach świadczenia usług. Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie.

 

(a)        Umożliwianie udziału w programie Business Traveller

Stena Line wykorzystuje Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje o udziale w Programie lojalnościowym, historię transakcji, historię rezerwacji, dane Twojego pracodawcy i informacje o stanowisku do zarządzania udziałem Twojego pracodawcy, zgromadzonymi i wykorzystanymi punktami oraz poziomem uczestnictwa, a także w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług w ramach Programu lojalnościowego Business Traveller określonych w odpowiednich warunkach udziału w programie. Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(b)        Świadczenie Usług w ramach Programu lojalnościowego

Stena Line wykorzystuje imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacje na temat udziału w Programie lojalnościowym, informacje o Twoim pracodawcy i stanowisku do komunikacji z Tobą, gdy korzystasz z naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego. Przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(c)        Usprawnianie naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o korzystaniu z Witryn internetowych na podstawie Twojego adresu IP, informacje o przeglądarce, informacje o udziale w Programie lojalnościowym i historie transakcji do gromadzenia danych statystycznych dotyczących tego, jak korzystasz z naszych Usług.  Robimy to z myślą o usprawnianiu naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego poprzez naprawę błędów w systemach, szybką identyfikację i rozwiązywanie problemów z konwersją w Witrynach internetowych, modyfikację interfejsów ukierunkowaną na to, abyś mógł/mogła szybko wyszukiwać interesujących Cię informacji, a także wyróżnienie odpowiednich ofert w Witrynie internetowej. Czynności te przeprowadzamy na podstawie analizy korzystania przez Ciebie z naszych Usług. Wszelkie dane osobowe wykorzystywane do usprawniania naszych Usług podlegają agregacji w możliwie największym stopniu. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(d)        Przeciwdziałanie niewłaściwemu korzystaniu z Usług w ramach Programu lojalnościowego

W niezbędnym zakresie możemy wykorzystywać imiona i nazwiska, dane kontaktowe i numery uczestnika (w zależności od przypadku), aby zapobiegać nadużyciom i oszustwom. Przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(e)        Przedstawianie ofert, oferowanie zniżek i aktualizacji na podstawie Twoich zakupów

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o udziale w Programie lojalnościowym, aby przedstawiać Ci oferty, proponować zniżki i lepsze standardy usług w oparciu o dokonywane przez Ciebie zakupy w ramach udziału w Programie lojalnościowym. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

(f)         Marketing bezpośredni

Wykorzystujemy Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe i informacje o udziale w Programie lojalnościowym w zakresie, w jakim przekazujesz nam takie dane osobowe podczas korzystania z naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego, aby wysyłać newslettery, oferty oraz istotne informacje o naszych Usługach w ramach Programu lojalnościowego. Wysyłamy je pocztą, poprzez SMS, e-mailem i przy pomocy innych form komunikacji elektronicznej. Takie przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z marketingu bezpośredniego zgodnie z opisem w punktach 6(f)–(g). W takim przypadku Stena Line zaprzestanie wysyłania do Ciebie takich materiałów marketingu bezpośredniego.

 

(g)        Rozpatrywanie reklamacji klientów oraz obrona i/lub dochodzenie roszczeń prawnych

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do rozpatrywania reklamacji klientów, obrony i/lub dochodzenia roszczeń prawnych. Przetwarzanie tych danych wynika z naszych uzasadnionych interesów.

 

7.                     Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

 

Odbiorcy, którzy otrzymują od Stena Line Twoje dane osobowe w związku z realizacją celów wymienionych powyżej:

 

( )         Stena Rederi AB

(a)        Stena Line Travel Group AB

(b)        Stena Line Ltd.

(c)        Stena Line Irish Sea Ferries Ltd.

(d)        Stena Line BV

(e)        Stena Line GmbH & CO.KG .

(f)         Stena Line Danmark A/S

(g)        Stena Line Polska sp. z o.o.

(h)        UAB Stena Line

(i)         SIA Stena Line

(j)         Platformy reklamowe i retargetingowe, takie jak Google i Facebook

(k)        Usługodawcy, z którymi współpracujemy w zakresie świadczenia usług – np. spółki zapewniające hosting witryn internetowych, rozwiązań mailingowych, dostawcy analityki biznesowej, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy organizujące wydarzenia rozrywkowe itd.

 

8.                     Czy przekazujemy Twoje dane osobowe poza UE/EOG

 

Stena Line może przekazywać niektóre z Twoich danych osobowych do krajów wymienionych poniżej, które nie należą do UE/EOG. Jeżeli Komisja UE nie uznała, że któreś z tych państw zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych, wówczas przekażemy opis zabezpieczeń, które sami stosujemy, lub podstawę prawną, na której się opieramy, aby zapewnić, że przesyłanie Twoich danych osobowych jest zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

 

Kraj: Wielka Brytania

Zabezpieczenie: decyzja o adekwatności (28 czerwca 2021 r.)

 

Kraj: Stany Zjednoczone

Zabezpieczenie: Standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej dotyczące przekazywania danych osobowych (2010/87/UE) i (2021/915/EU)

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje na temat wskazanych wyżej zabezpieczeń, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdziesz w punkcie 11 niniejszej polityki prywatności.

 

9.                     Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

 

CelRodzaj danych osobowychOkres przechowywania
Umożliwianie udziału w programie Extra lub Business TravellerImię i nazwisko, data urodzenia, płeć, dane kontaktowe, dane dotyczące udziału w Programie lojalnościowym, hasło, historia transakcji i rezerwacji, pracodawca i stanowiskoDopóki jesteś zarejestrowanym uczestnikiem Programu lojalnościowego
Usprawnianie Usług w ramach Programu lojalnościowegoInformacje o witrynie na podstawie Twojego adresu IP oraz informacje o przeglądarce26 miesięcy od momentu skorzystania z naszych Usług w ramach Programu lojalnościowego
Rozpatrywanie reklamacji oraz obrona i/lub dochodzenie roszczeń prawnychDane osobowe relewantne do oceny skarg przeciwko Programowi lojalnościowemu lub do obrony i/lub dochodzenia roszczeń prawnychTak długo, jak Twoje dane osobowe są w uzasadniony sposób potrzebne do obrony i/lub dochodzenia roszczeń prawnych (zwykle tyle, ile trwa okres przedawnienia)

 

10.                  Jakie masz prawa

 

Poniżej znajduje się podsumowanie przysługujących Ci praw na mocy unijnych przepisów o ochronie danych. Korzystanie z nich jest bezpłatne i możesz to zrobić listownie lub e-mailowo, pisząc na jeden z adresów wymienionych na końcu niniejszego dokumentu. Możesz również skorzystać z formularza kontaktowego w witrynie internetowej.

 

Jako uczestnik Programu lojalnościowego zawsze masz możliwość usunięcia lub poprawienia przechowywanych przez nas informacji na Twój temat. Możesz edytować swoje dane, klikając link „Mój profil” po zalogowaniu się do Programu lojalnościowego w Witrynie internetowej. Wszystkie wiadomości e-mail otrzymywane w ramach Programu lojalnościowego będą również zawierać link do Twojego profilu, z którego możesz skorzystać, jeśli chcesz go zaktualizować. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich praw prosimy o kontakt (dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu).

 

Stena Line ocenia zawsze, czy żądanie realizacji przysługujących praw jest zasadne. Nie wszystkie wymienione niżej prawa są bezwzględne. Mogą obowiązywać wyjątki.

 

Oprócz praw określonych poniżej zawsze masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Stena Line.

 

(a)         Prawo dostępu. Masz prawo otrzymać – na stosowny wniosek – kopię swoich danych osobowych przetwarzanych przez Stena Line, a także pozyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu informacji na Twój temat przez Stena Line.

 

(b)        Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.

 

(b)        Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym). Masz prawo zażądać, aby Stena Line usunęła Twoje dane osobowe bez zbędnej zwłoki w następujących okolicznościach:

 

-       dane osobowe nie są już niezbędne w celach, do których zostały pierwotnie pozyskane lub w inny sposób przetwarzane

-       wycofałeś(-aś) zgodę na czynność przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

-       wnosisz ważny sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

-       dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

-       dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na wymogi prawne.

 

(c)        Prawo do ograniczenia przetwarzania. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 

-       sprawdzana jest prawidłowość danych osobowych;

-       przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub przestało być potrzebne do realizacji pierwotnego celu, ale wyrażasz sprzeciw wobec usunięcia swoich danych i zamiast tego żądasz ograniczenia ich przetwarzania;

-       Stena Line nie potrzebuje już tych danych osobowych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

-       wyraziłeś(-aś) sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i jest on w tej chwili analizowany.

 

(d)        Prawo do przeniesienia danych. W pewnych okolicznościach masz prawo do otrzymania danych osobowych, które Cię dotyczą, a które zostały przez Ciebie przekazane Stena Line w celu przekazania ich innemu usługodawcy, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy.

 

(e)        Ogólne prawo do sprzeciwu. Masz ogólne prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które to przetwarzanie opiera się na uzasadnionych interesach Stena Line. W przypadku wniesienia sprzeciwu musimy wykazać, że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania lub że potrzebujemy takich danych osobowych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

 

(f)         Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku Stena Line nie będzie mogła dłużej przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

 

11.                  Jak możesz się z nami skontaktować

 

Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem następujących kanałów:

 

Centrala:

Adres: Stena Line Scandinavia AB, 405 19 Gothenburg, Szwecja

Telefon : +46 770 - 57 57 00

E-mail: info.se@stenaline.com

 

Uwaga! Informujemy, że wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz się kontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem dpo@stenaline.com.