Warunki ładowania pojazdów elektrycznych

Pasażer/Użytkownik

 

 • Ponosi odpowiedzialność za dobry stan i konserwację pojazdu, tak aby spełniał on wymagania określone w rozporządzeniach i dyrektywach UE, oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody lub wydatki wynikające z niewykonania tych czynności.
 • Gwarantuje, że żadne pojazdy eksperymentalne i/lub zmodyfikowane nie będą ładowane na pokładzie, i ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody lub wydatki powstałe w przypadku nieprzestrzegania tych zasad.
 • Ponosi odpowiedzialność za przekazanie dokładnych informacji i dokumentacji dotyczących pojazdu, jego stanu, miejsca pochodzenia, konserwacji itp., a także za wszelkie straty, szkody lub wydatki wynikające z wszelkich nieścisłości.
 • Ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie instrukcji i dochowanie należytej staranności podczas korzystania ze stacji ładowania i ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty, szkody lub wydatki wynikające z niezastosowania się do tych zasad.
 • Zobowiązuje się do powiadomienia załogi w przypadku zauważenia jakichkolwiek usterek i/lub problemów podczas korzystania ze stacji ładowania.
 • Zgadza się korzystać z kabli dostarczonych przez załogę Przewoźnika.

(Użytkownik zobowiązuje się uiścić wszystkie stosowne opłaty za świadczoną usługę ładowania).

 

Przewoźnik

 

 • Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek potencjalne zakłócenia, opóźnienia, błędy, przerwy w działaniu Internetu i/lub inne przeszkody wpływające na korzystanie i funkcjonalność stacji ładowania.
 • Nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie, przypadkowe i/lub wynikowe związane z korzystaniem ze stacji ładowania.
 • Ma prawo do przerwania, zawieszenia lub zakończenia świadczenia usługi ładowania na tak długo, jak jest to konieczne i z dowolnej przyczyny, np. z powodu niezbędnej konserwacji, zarządzania systemem zasilania i energii elektrycznej i/lub w razie awarii.
 • Ma prawo do żądania informacji lub dokumentacji wymaganych do oceny zdatności pojazdu do ładowania, w tym między innymi dowodu pochodzenia.
 • Ma prawo do odmowy, według własnego uznania, świadczenia usługi ładowania, jeśli pojazd zostanie uznany przez Przewoźnika za nieodpowiedni do ładowania na pokładzie i/lub z powodów związanych z bezpieczeństwem i/lub zapewnieniem zgodności z obowiązującymi przepisami.
 • Ma prawo do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zapobieżenia potencjalnym szkodom/stratom wynikającym z korzystania ze stacji ładowania lub z nim związanym.
 • Jest zobowiązany dostarczyć użytkownikom kable do ładowania pojazdów.

W innych sytuacjach do rezerwacji mają zastosowanie Warunki Stena Line.