Czy mogę zabrać ze sobą zwierzę?

Oczywiście! Nie zostawiaj swojego czworonożnego przyjaciela w domu – jest przecież częścią rodziny! Weź go ze sobą, aby dzielić z nim przygody i radości podczas podróży. Promy Stena Line są przystosowane do przewozu zwierząt – możesz umieścić swojego towarzysza w klatce kennelowej (zalecamy jej wcześniejsze zarezerwowanie, w związku z ograniczoną dostępnością), zabrać go ze sobą na pokład (z zachowaniem obowiązujących zasad) lub zostawić bezpiecznie w samochodzie (ta opcja nie jest dostępna na wybranych trasach; prosimy o sprawdzenie szczegółów dla konkretnej trasy).  Niektóre nasze promy są wyposażone w kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem, które również można wcześniej zarezerwować.

____________________________________________________________________________

 

Co, jeśli podróżuję z psem-przewodnikiem lub psem asystującym dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem?

 

Psy-przewodniki oraz psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem są mile widziane we wszystkich strefach w naszych portach i na naszych statkach oraz podróżują bezpłatnie.  Mają one pełen dostęp do pokładów pasażerskich na wszystkich trasach i statkach Stena Line. Wszystkie psy-przewodniki lub psy asystujące dla osób niedosłyszących albo osób z autyzmem muszą posiadać niezbędne dokumenty podczas odprawy w porcie i muszą nosić odpowiednie uprzęże i kamizelki przez cały czas podróży. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi psów towarzyszących na trasach Morza Irlandzkiego poniżej. W przypadku gdy inni pasażerowie mają silną alergię na psy, powiadomimy o tym właściciela psa oraz pasażera z alergią. Możemy poprosić każdą ze stron o unikanie określonych obszarów w określonym czasie, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia ataku alergii, np. gdy jedna ze stron spożywa posiłek w restauracji, ponieważ możemy nie być w stanie zapewnić niezbędnej pomocy medycznej we wszystkich przypadkach.

____________________________________________________________________________

 

Jakich szczepień potrzebuje moje zwierzę?

 

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii i Europy zwierzęta muszą mieć dokumentację potwierdzającą wykonanie podstawowych szczepień. Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

 

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii z Europy kontynentalnej psy muszą przejść leczenie przeciwko tasiemcowi nie mniej niż 24–120 godzin przed odprawą. W unijnym paszporcie zwierzęcia domowego należy podać godzinę i datę zabiegu.  Informacje dla mieszkańców Irlandii Północnej można znaleźć na stronie https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, jednak w przypadku transportu zwierząt między Irlandią Północną a Wielką Brytanią w celach innych niż handlowe, paszport dla zwierzęcia oraz rutynowe kontrole nie będą obowiązywały do odwołania.

 

Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie.  Trzeba się upewnić, że zwierzę ma wszczepiony mikroczip, w przeciwnym razie szczepienie będzie nieważne.  Pies musi osiągnąć wiek przynajmniej 12 tygodni przed podaniem szczepionki i szczepienie musi być ważne w czasie trwania podróży.  Od daty szczepienia przeciw wściekliźnie do daty podróży musi minąć przynajmniej 21 dni.

____________________________________________________________________________

 

Czy moje zwierzę potrzebuje paszportu?

 

Przewóz zwierząt domowych - psów, kotów i fretek - podlega warunkom unijnego paszportu dla zwierząt domowych. Unijny paszport dla zwierząt domowych lub świadectwo zdrowia zwierzęcia zastępują wszystkie paszporty lub inne dokumenty wcześniej obowiązujące podczas przewozu zwierząt w Europie, łącznie z dokumentem PETS. Unijny paszport dla zwierząt domowych można wyrobić u każdego uprawnionego weterynarza po wszczepieniu mikroczipa i uzyskaniu prawidłowych wyników badania krwi.

 

Od 1 stycznia 2021 r. brytyjskie wersje unijnych paszportów dla zwierząt domowych wydane w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej przed 31 grudnia 2020 r. stają się nieważne. Jako środek tymczasowy właściciele zwierząt z Irlandii Północnej mogą odpowiednio zaktualizować u prywatnego weterynarza dotychczasowy paszport, tak aby uprawniał on do przewozu zwierzęcia. Nowe brytyjskie (północnoirlandzkie) wersje unijnego paszportu dla zwierząt domowych zostaną udostępnione praktykom weterynaryjnym w odpowiednim czasie.


Porada w związku z Brexitem: z dniem 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady podróżowania z psem, kotem lub fretką z Wielkiej Brytanii do UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie GOV.UK.

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Jakich dokumentów potrzebuje moje zwierzę?

 

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt wszystkie domowe psy, koty i fretki przewożone między państwami członkowskimi UE podlegają tym samym przepisom dotyczącym zdrowia zwierząt. Wszystkie zwierzęta domowe przewożone między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią, między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną oraz na terenie Europy muszą mieć wszczepiony mikroczip i być przewożone wraz z paszportem. Więcej informacji na temat zmian w zasadach przemieszczania zwierząt domowych wprowadzonych 29 grudnia 2014 r. można znaleźć pod poniższym linkiem – EU Pet Travel Scheme.

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Czy moje zwierzę musi mieć wszczepiony mikroczip?

 

Wszystkie zwierzęta domowe przewożone między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią lub Europą kontynentalną oraz między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną muszą mieć wszczepiony mikroczip i być przewożone wraz z paszportem. Zwierzę musi mieć wszczepiony zatwierdzony elektroniczny transponder (mikroczip) służący do identyfikacji u uprawnionego weterynarza. Rejestracją elektronicznych numerów identyfikacyjnych zwierzęcia zajmują się specjalne organizacje. Zarejestrowanie mikroczipa może się okazać przydatne również w razie zaginięcia zwierzęcia. 

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Jakie zasady podróżowania ze zwierzętami domowymi obowiązują po Brexicie?

 

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady podróżowania z psem, kotem lub fretką z Wielkiej Brytanii do UE (dotyczy to także podróży powrotnych z Wielkiej Brytanii do Republiki Irlandii). Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami.

Podróżowanie ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE >>

Podróżowanie ze zwierzętami między Wielką Brytanią a Irlandią Północną >>

Podróżowanie ze zwierzętami z Republiki Irlandii do Wielkiej Brytanii >>

___________________________________________________________________________

 

Jeśli moje zwierzę pozostaje w pojeździe, czy mogę do niego zajrzeć podczas przeprawy?

 

Może istnieć taka możliwość, ale to zależy od statku i nie można tego zagwarantować.  Dokładne informacje uzyskasz od naszego pracownika podczas dokonywania rezerwacji.

____________________________________________________________________________

 

O czym trzeba wiedzieć w przypadku podroży z więcej niż 5 zwierzętami?

 

Od 29 grudnia 2014 r. zmiany unijnych przepisów dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad obejmujących pojazdy przewożące więcej niż pięć zwierząt. Więcej informacji na temat można znaleźć pod poniższym linkiem – EU Pet Travel Scheme.

 

Jeśli podróżujesz z 6 lub większą liczbą zwierząt w celu wzięcia udziału w konkursie lub pokazie, musisz wypełnić formularz deklaracji wyłączenia z obrotu handlowego. Dokonaj rezerwacji za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta z wykorzystaniem potwierdzenia udziału w konkursie lub pokazie, a przy odprawie okaż formularz deklaracji wyłączenia. 

 

Jeśli podróżujesz z 6 lub więcej zwierzętami i nie bierzesz udziału w konkursie ani pokazie, musisz dokonać rezerwacji za pośrednictwem naszego działu „Fracht” i przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do transportu zwierząt w celach handlowych.

 

Przydatne linki (Wielka Brytania)

 

Formularze deklaracji wyłączenia

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi z Irlandii Północnej

Transport zwierząt domowych z Irlandii Północnej w celach handlowych 

Zalecenia rządu Wielkiej Brytanii dotyczące eksportu żywych zwierząt

____________________________________________________________________________

 

Podróżuję z końmi – czy mogę dokonać rezerwacji przez Internet?

 

Na naszych trasach Belfast – Cairnryan i Belfast – Liverpool, na trasach pomiędzy Szwecją i Danią oraz na trasach pomiędzy Szwecją i Niemcami można zarezerwować przez Internet przewóz przyczep dla koni, o długości do 12 metrów. Na tych trasach pojazdy o długości powyżej 12 m należy rezerwować za pośrednictwem naszego działu frachtu. Na trasach pomiędzy Szwecją i Polską można rezerwować przewóz przyczep dla koni, o długości 14 metrów. Przewóz na wszystkich innych trasach prosimy rezerwować za pośrednictwem Stena Line Freight.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Cairnryan – Belfast

 

Zwierzęta podróżują bezpłatnie w samochodach, w naszych klatkach kennelowych i w bezpiecznych transporterach dla zwierząt (wymiary maks.: 80 cm x 52 cm x 52 cm), ale należy je wcześniej zarezerwować (z wyjątkiem przewozu zwierząt asystujących). Można to zrobić podczas dokonywania rezerwacji na etapie „Stena Plus i dodatki na pokładzie”.

 

Nasze klatki kennelowe na pokładzie są odpowiednie dla zwierząt domowych, takich jak koty i psy. Osoby przewożące zwierzęta gospodarskie, egzotyczne, niebezpieczne lub większe muszą skontaktować się z działem obsługi klienta przed dokonaniem rezerwacji, aby ustalić, czy udogodnienia znajdujące się na pokładzie są odpowiednie do bezpiecznego przewozu takiego zwierzęcia/zwierzęcia domowego.

 

Samochodem

Można bezpłatnie zarezerwować klatkę kennelową lub pozostawić zwierzę w samochodzie lub w bezpiecznym transporterze dla zwierząt (maksymalne wymiary to 80 cm x 52 cm x 52 cm) na czas przeprawy. 

 

Stena Superfast VII i Stena Superfast VIII mają wyznaczone miejsce dla zwierząt, w którym dozwolone jest podróżowanie małych kotów i psów w towarzystwie właścicieli, jeśli zwierzęta są zamknięte w małym transporterze (maksymalne wymiary to 80 cm x 52 cm x 52 cm) na czas przeprawy. Zwierzęta muszą pozostać w transporterze przez cały czas trwania przeprawy i nie mogą przebywać w innych przestrzeniach pasażerskich. Zwierzęta należy wcześniej zgłosić do wyznaczonego miejsca. Koty lub psy, które nie zostały wcześniej zgłoszone lub nie mieszczą się w wyznaczonym małym transporterze, nie mogą przebywać w wyznaczonym miejscu dla zwierząt na pokładzie. Jeśli trasę obsługuje inny statek, w strefach pasażerskich nie mogą przebywać żadne zwierzęta.

 

Pasażerowie piesi, którzy nie korzystają z miejsca wyznaczonego dla zwierząt, mogą zarezerwować klatkę kennelową dla swojego zwierzęcia.

 

Uwaga: torby nie są uznawane za transportery i nie będzie można zabrać na pokład zwierzęcia, które nie będzie całkowicie zamknięte w odpowiednim transporterze zamykanym na zamek/suwak/blokadę. Wszystkie zwierzęta muszą zostać wcześniej zgłoszone, ponieważ podczas każdego rejsu dozwolona jest ograniczona liczba transporterów na pokładzie.

 

Psy asystujące są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych naszych portów i statków, a także podróżują bezpłatnie, o ile są trzymane na uprzęży/smyczy i spełniają następujące kryteria:

 • muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej i muszą być certyfikowane przez organizację będącą pełnoprawnym uczestnikiem organizacji Assistance Dogs International (ADI) lub International Guide Dog Federation (IGDF), organów akredytujących organizacje psów asystujących na całym świecie; lub
 • jeżeli nie zostały uznane za psa asystującego przez ADI lub IGDF i nie są psami wsparcia emocjonalnego, należy dostarczyć pisemne poświadczenie wydane przez wykwalifikowanego instruktora stwierdzające, że pies zaliczył test certyfikacyjny potwierdzający prawo dostępu do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z wymogami określonymi przez ADI, do którego dostęp można uzyskać tutaj (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

Jeśli Twój pies nie spełnia powyższych kryteriów lub jest psem wsparcia emocjonalnego, który nie został uznany za psa asystującego przez ADI lub IGDF, nie będzie mógł on podróżować w miejscach publicznych. W takich przypadkach należy zgłosić podróż psa jako zwierzęcia domowego zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

Twój pies musi nosić uprząż, chustę, smycz lub kurtkę umożliwiającą jego identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie przez załogę statku i innych pasażerów.

Przestrzegamy wytycznych Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, do których dostęp można uzyskać tutaj (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie psów asystujących; wszelkie inne zwierzęta asystujące muszą podróżować jako zwierzęta domowe zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

 

Psy wsparcia emocjonalnego mogą podróżować w transporterach dla zwierząt domowych (wymiary maks.: 80 cm x 52 cm x 52 cm) na pokładzie Stena Superfast VII i Superfast VIII na trasie Cairnryan-Belfast. Psy wsparcia emocjonalnego muszą posiadać pisemny certyfikat wydany przez specjalistę ds. zdrowia psychicznego lub lekarza pierwszego kontaktu. Psy wsparcia emocjonalnego należy zgłosić, kontaktując się z centrum obsługi klienta.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Liverpool – Belfast

 

Samochodem lub pieszo

Na trasie Liverpool – Belfast zalecamy wcześniejsze zarezerwowanie klatki dla psa lub kabiny specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem. Rezerwacja klatki dla psa jest dodatkowo płatna na każdy rejs. Rezerwacji można dokonać w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Zarezerwowanie klatki dla psa umożliwia kontakt ze zwierzęciem przez cały czas trwania przeprawy. Możesz odwiedzić swojego psa, a także wyprowadzić go w kontrolowanych warunkach. Dostępne są również kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem, do których można wprowadzić do 2 zwierząt domowych. Kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem można wstępnie zarezerwować na etapie „Kabiny” w procesie rezerwacji lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta.

 

Niezależnie od tego, czy podróżujesz z samochodem, czy pieszo, wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą bez względu na to, czy pozostają w Twoim pojeździe, trafiają do klatki, czy zostają z Tobą w kabinie specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem.

 

Klientów podróżujących z dużymi psami prosimy o zwrócenie uwagi na wymiary klatek dostępnych na tej trasie: głębokość: 100 cm, wysokość: 82,5 cm, szerokość: 75 cm.

 

Uwaga: zwierzęta domowe mogą pozostać w pojazdach na naszej trasie Liverpool-Belfast lecz niektóre rasy psów są bardziej wrażliwe na ciepło / słabą cyrkulację powietrza w pojazdach. Opiekunom zalecamy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i w miarę możliwości skorzystanie z oferowanych opcji  przewozu zwierząt.

 

Wprowadzanie zwierząt do części publicznych naszych statków nie jest dozwolone, jednak psy asystujące są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych naszych portów i statków, a także podróżują bezpłatnie, o ile są trzymane na uprzęży/smyczy i spełniają następujące kryteria:

 

 • muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej i muszą być certyfikowane przez organizację będącą pełnoprawnym uczestnikiem organizacji Assistance Dogs International (ADI) lub International Guide Dog Federation (IGDF), organów akredytujących organizacje psów asystujących na całym świecie; lub
 • jeżeli nie zostały uznane za psa asystującego przez ADI lub IGDF i nie są psami wsparcia emocjonalnego, wtedy należy dostarczyć pisemne poświadczenie wydane przez wykwalifikowanego instruktora stwierdzające, że pies zaliczył test certyfikacyjny potwierdzający prawo dostępu do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z wymogami określonymi przez ADI, do którego dostęp można uzyskać tutaj (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Jeśli Twój pies nie spełnia powyższych kryteriów lub jest psem wsparcia emocjonalnego, który nie został uznany za psa asystującego przez ADI lub IGDF, nie będzie mógł on podróżować w miejscach publicznych. W takich przypadkach należy zgłosić podróż psa jako zwierzęcia domowego zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

Twój pies musi nosić uprząż, chustę, smycz lub kurtkę umożliwiającą jego identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie przez załogę statku i innych pasażerów.

 

Przestrzegamy wytycznych Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, do których dostęp można uzyskać tutaj (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie psów asystujących; wszelkie inne zwierzęta asystujące muszą podróżować jako zwierzęta domowe zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie z psem na trasie Holyhead – Dublin

 

Samochodem lub pieszo

Klatki kennelowe dla zwierząt można wstępnie zarezerwować bez dodatkowych opłat na etapie rezerwacji „Stena Plus i dodatki na pokładzie” lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta. Mamy również kilka kabin specjalnie przeznaczonych do podróżowania ze zwierzętami, do których można zabrać do 2 zwierząt. Te przyjazne zwierzętom kabiny można zarezerwować na etapie „Kabiny” w procesie rezerwacji lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta. Ewentualnie, na naszej trasie Holyhead – Dublin zwierzę może pozostać w samochodzie na czas trwania podróży.

 

Niezależnie od tego, czy podróżujesz z samochodem, czy pieszo, wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą bez względu na to, czy pozostają w Twoim pojeździe, trafiają do klatki, czy zostają z Tobą w kabinie specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem.

 

Wymiary klatki na promie Stena Estrid:
Szerokość: 110 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 90 cm
Szerokość: 100 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 100 cm
Szerokość: 210 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 100 cm

Wymiary klatki na promie Stena Adventurer:
Szerokość: 65 cm Wysokość: 72 cm Głębokość: 100 cm

 

Wprowadzanie zwierząt do części publicznych naszych statków nie jest dozwolone, jednak psy asystujące są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych naszych portów i statków, a także podróżują bezpłatnie, o ile są trzymane na uprzęży/smyczy i spełniają następujące kryteria:

 

 • muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej i muszą być certyfikowane przez organizację będącą pełnoprawnym uczestnikiem organizacji Assistance Dogs International (ADI) lub International Guide Dog Federation (IGDF), organów akredytujących organizacje psów asystujących na całym świecie; lub
 • jeżeli nie zostały uznane za psa asystującego przez ADI lub IGDF i nie są psami wsparcia emocjonalnego, wtedy należy dostarczyć pisemne poświadczenie wydane przez wykwalifikowanego instruktora stwierdzające, że pies zaliczył test certyfikacyjny potwierdzający prawo dostępu do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z wymogami określonymi przez ADI, do którego dostęp można uzyskać tutaj (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Jeśli Twój pies nie spełnia powyższych kryteriów lub jest psem wsparcia emocjonalnego, który nie został uznany za psa asystującego przez ADI lub IGDF, nie będzie mógł on podróżować w miejscach publicznych. W takich przypadkach należy zgłosić podróż psa jako zwierzęcia domowego zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

Twój pies musi nosić uprząż, chustę, smycz lub kurtkę umożliwiającą jego identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie przez załogę statku i innych pasażerów.

 

Przestrzegamy wytycznych Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, do których dostęp można uzyskać tutaj (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie psów asystujących; wszelkie inne zwierzęta asystujące muszą podróżować jako zwierzęta domowe zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Fishguard – Rosslare

 

Samochodem lub pieszo

 

Klatki kennelowe dla zwierząt można wstępnie zarezerwować bez dodatkowych opłat na etapie rezerwacji „Stena Plus i dodatki na pokładzie” lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta. Mamy również kilka kabin specjalnie przeznaczonych do podróżowania ze zwierzętami, do których można zabrać do 2 zwierząt. Te przyjazne zwierzętom kabiny można zarezerwować na etapie „Kabiny” w procesie rezerwacji lub za pośrednictwem naszego centrum obsługi klienta. Ewentualnie, na naszej trasie Fishguard – Rosslare zwierzę może pozostać w samochodzie na czas trwania podróży.

 

Niezależnie od tego, czy podróżujesz z samochodem, czy pieszo, wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą bez względu na to, czy pozostają w Twoim pojeździe, trafiają do klatki, czy zostają z Tobą w kabinie specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem.

 

Wprowadzanie zwierząt do części publicznych naszych statków nie jest dozwolone, jednak psy asystujące są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych naszych portów i statków, a także podróżują bezpłatnie, o ile są trzymane na uprzęży/smyczy i spełniają następujące kryteria:

 

 • muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej i muszą być certyfikowane przez organizację będącą pełnoprawnym uczestnikiem organizacji Assistance Dogs International (ADI) lub International Guide Dog Federation (IGDF), organów akredytujących organizacje psów asystujących na całym świecie; lub
 • jeżeli nie zostały uznane za psa asystującego przez ADI lub IGDF i nie są psami wsparcia emocjonalnego, wtedy należy dostarczyć pisemne poświadczenie wydane przez wykwalifikowanego instruktora stwierdzające, że pies zaliczył test certyfikacyjny potwierdzający prawo dostępu do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z wymogami określonymi przez ADI, do którego dostęp można uzyskać tutaj (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

 

Jeśli Twój pies nie spełnia powyższych kryteriów lub jest psem wsparcia emocjonalnego, który nie został uznany za psa asystującego przez ADI lub IGDF, nie będzie mógł on podróżować w miejscach publicznych. W takich przypadkach należy zgłosić podróż psa jako zwierzęcia domowego zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

Twój pies musi nosić uprząż, chustę, smycz lub kurtkę umożliwiającą jego identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie przez załogę statku i innych pasażerów.

 

Przestrzegamy wytycznych Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, do których dostęp można uzyskać tutaj (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

 

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie psów asystujących; wszelkie inne zwierzęta asystujące muszą podróżować jako zwierzęta domowe zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

Na tej trasie zwierząt nie można wnosić w transporterze na pokład.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróż ze zwierzęciem na trasie Cherbourg – Rosslare z samochodem lub pieszo

 

Ważne jest, aby przed podróżą zapoznać się z przepisami UE i PETS.  Psy przewodnicy lub psy asystujące osobom niedosłyszącym bądź osobom z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego Guest Services, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

 

Niezależnie od tego, czy podróżujesz z samochodem, czy pieszo, wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą bez względu na to, czy pozostają w Twoim pojeździe, trafiają do klatki, czy zostają z Tobą w kabinie specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem.

 

Stena Horizon: zwierzęta domowe pozostające w pojazdach, klatkach dla psów lub kabinach specjalnie przeznaczonych do podróżowania ze zwierzęciem

Przed podróżą statkiem Stena Horizon na trasie Rosslare – Cherbourg zalecamy wcześniejszą rezerwację klatki dla psów lub kabiny specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem. Za każdą klatkę dla psa pobierana jest dodatkowa opłata i można ją zarezerwować na etapie procesu rezerwacji „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Rezerwacja klatki umożliwia nadzorowany dostęp do zwierzęcia o określonych porach podczas rejsu. Nasze kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem na Stena Horizon pozwalają na wprowadzenie do nich maksymalnie 2 zwierząt domowych i można je zarezerwować na etapie „Kabiny” podczas procesu rezerwacji lub poprzez nasze centrum obsługi klienta.

 

Koty i psy podróżują na pokładzie Stena Horizon bezpłatnie, jeśli pozostają w pojeździe. W przypadku chęci skorzystania z klatki dla psów należy ją wcześniej zarezerwować (zależnie od dostępności). Na jedną rezerwację może przypadać maksymalnie 5 zwierząt domowych.

 

Uwaga: niektóre rasy są bardziej wrażliwe na ciepło / słabą cyrkulację powietrza w pojazdach. Ze względu na długość podróży na Stena Horizon opiekunom zwierząt zalecamy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i w miarę możliwości skorzystanie z oferowanych klatek dla zwierząt lub kabin specjalnie przeznaczonych do podróżowania ze zwierzęciem.

 

Wymiary klatek kennelowych dla psów na promie Stena Horizon:

Szerokość: 73 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 95 cm

 

Godziny odwiedzin zwierząt w pojazdach na Stena Horizon: zwierzę można odwiedzać o godz. 10:00 i 22:00 podczas przepraw od wtorku do piątku, o godz. 10:00 i 19:00 podczas przepraw w sobotę oraz o godz. 07:00 i 19:00 podczas przepraw w niedzielę i poniedziałek. Na pokładzie samochodowym można przebywać maks. 10 minut i jest to uzależnione od pogody.

 

Stena Vision: tylko kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowanie ze zwierzęciem. Zwierzęta nie mogą przebywać w pojazdach

Ze względu na konfigurację statku Stena Vision i dostępność odpowiednich kabin zwierzęta nie mogą pozostawać w pojazdach podczas rejsu. Podróż wszystkich zwierząt należy wcześniej zarezerwować z uwzględnieniem kabiny specjalnie przeznaczonej do podróżowania ze zwierzęciem. Na pokładzie Stena Vision nie ma klatek dla psów. 

 

Nasze kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem na Stena Vision pozwalają na wprowadzenie do kabiny maksymalnie 2 zwierząt domowych i można je wstępnie zarezerwować na etapie „Kabiny” w procesie rezerwacji lub poprzez nasze centrum obsługi klienta. Na Stena Vision dozwolone są tylko 2 zwierzęta na jedną rezerwację, ponieważ pupile nie mogą pozostawać w pojazdach.

 

Psy asystujące są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych naszych portów i statków, a także podróżują bezpłatnie, o ile są trzymane na uprzęży/smyczy i spełniają następujące kryteria:

 

 • muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie pomocy osobie niepełnosprawnej i muszą być certyfikowane przez organizację będącą pełnoprawnym uczestnikiem organizacji Assistance Dogs International (ADI) lub International Guide Dog Federation (IGDF), organów akredytujących organizacje psów asystujących na całym świecie; lub
 • jeżeli nie zostały uznane za psa asystującego przez ADI lub IGDF i nie są psami wsparcia emocjonalnego, wtedy należy dostarczyć pisemne poświadczenie wydane przez wykwalifikowanego instruktora stwierdzające, że pies zaliczył test certyfikacyjny potwierdzający prawo dostępu do obiektów użyteczności publicznej zgodnie z wymogami określonymi przez ADI, do którego dostęp można uzyskać tutaj (https://www.k9events.com/public-access/ADI.PublicAccessTest.updated.MAY14F-2.pdf).

Jeśli Twój pies nie spełnia powyższych kryteriów lub jest psem wsparcia emocjonalnego, który nie został uznany za psa asystującego przez ADI lub IGDF, nie będzie mógł on podróżować w miejscach publicznych. W takich przypadkach należy zgłosić podróż psa jako zwierzęcia domowego zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

Twój pies musi nosić uprząż, chustę, smycz lub kurtkę umożliwiającą jego identyfikację i natychmiastowe rozpoznanie przez załogę statku i innych pasażerów.

Przestrzegamy wytycznych Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, do których dostęp można uzyskać tutaj (https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/assistance-dogs-a-guide-for-all-businesses.pdf)

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie psów asystujących; wszelkie inne zwierzęta asystujące muszą podróżować jako zwierzęta domowe zgodnie z naszymi zwykłymi zasadami.

 

___________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzętami na trasie Harwich – Hoek van Holland

 

Podróżowanie z samochodem (maks. 5 zwierząt)

Przy odprawie otrzymasz kolorową zawieszkę, która oznacza, że podróżujesz ze zwierzęciem. Należy zawiesić ją na wewnętrznym lusterku przy przedniej szybie do czasu przejścia odprawy celnej w porcie docelowym.

Podróżowanie pieszo (maks. 3 zwierzęta)

Jeśli podróżujesz pieszo, musisz zarezerwować klatkę na pokładzie dla swojego pupila lub kabinę dla zwierząt; w przeciwnym razie zwierzę może nie zostać dopuszczone do podróży.

Wchodząc na statek, uważnie przestrzegaj instrukcji naszego personelu. Po wejściu na pokład zgłoś się do punktu Obsługi Gości na pokładzie 9, gdzie uzyskasz więcej informacji na temat zabrania swojego zwierzaka na pokład.

 

Klatki i kabiny dla zwierząt na pokładzie

Liczba miejsc w naszych ogrzewanych klatkach jest ograniczona. Należy rezerwować je z wyprzedzeniem na etapie „Stena Plus i dodatki na pokładzie” procesu rezerwacji. Mamy również dostępnych kilka kabin dla zwierząt, dzięki czemu Twój pupil może podróżować razem z Tobą. Zwierzęta nie mogą przebywać w restauracjach, barach i sklepach. Jest dostępny również mały wybieg dla Twojego pupila.

 

Nasze klatki na pokładzie są dostępne w trzech rozmiarach:

 • Klatki duże: 97 x 94 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)
 • Klatki średnie: 64 x 108 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)
 • Klatki małe: 65 x 50 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)

 

Uwaga: duże zwierzęta muszą być w stanie wejść po schodach, przejść przez wysoki próg i może być konieczne przeniesienie ich do małych i średnich klatek, które znajdują się powyżej poziomu podłogi.

Na pokładzie dozwolone są tylko następujące zwierzęta domowe: psy, koty, króliki, świnki morskie, chomiki, fretki, myszy, szynszyle, myszoskoczki (maksymalna liczba dotyczy również małych gryzoni).

 

Dokumenty podróżne

Istnieje szereg wymagań, które muszą spełniać dokumenty podróżne dla Twojego zwierzaka:

 • Zwierzę musi mieć co najmniej 15 tygodni
 • Chip do identyfikacji (musi zostać umieszczony przed szczepieniem przeciw wściekliźnie, może to być również tego samego dnia)
 • Aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (transport możliwy min. 21 dni po pierwszym szczepieniu). Jeżeli zwierzę było wcześniej szczepione i to szczepienie jest nadal ważne, ten okres karencji nie jest konieczny.
 • Ważny europejski paszport dla zwierząt domowych wydany w państwie członkowskim UE lub; świadectwo zdrowia wydane przez organ urzędowy w Wielkiej Brytanii lub innym kraju spoza UE.
 • Zabieg przeciwko tasiemcowi. Dotyczy to tylko psów. Lekarz weterynarii musi przeprowadzić ten zabieg na co najmniej 1 dzień (24 godziny), a maksymalnie 5 dni (120 godzin) przed wjazdem do Wielkiej Brytanii, i musi to być odnotowane w paszporcie (dotyczy tylko podróży z Hoek van Holland do Harwich)

 

Po przeprawie

Kiedy zejdziesz na ląd w Harwich International Port, Twoje zwierzę może zostać poddane kontroli DEFRA (Department of Environment, Food Rural Affairs – Ministerstwo Środowiska, Żywności i Spraw Wsi). Zalecamy, aby mieć pod ręką wszystkie istotne dokumenty związane ze zwierzęciem. Jest to standardowa procedura po przybyciu do portów Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji na temat zasad podróżowania ze zwierzęciem domowym z UE do Wielkiej Brytanii i z powrotem można znaleźć na stronie internetowej DEFRA lub na stronie rządu Wielkiej Brytanii GOV.UK.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do konsultanta obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Göteborg – Frederikshavn

 

Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc dla zwierząt, dlatego wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą.  Przy odprawie w porcie należy poinformować naszych pracowników, że podróżuje się ze zwierzęciem. Koty muszą przebywać w klatce/transporterze. 

Na wszystkich statkach pokład samochodowy jest zamykany na czas przeprawy i pasażerowie nie mają do niego dostępu.


Stena Jutlandica

Zwierzęta mogą przebywać na otwartym pokładzie dla pojazdów lub w salonie przystosowanym dla psów.

Stena Danica

Zwierzęta mogą pozostawać w pojeździe (z wyjątkiem maja, czerwca, lipca i sierpnia) lub w salonie przystosowanym dla psów.

Stena Vinga

Zwierzęta mogą pozostawać w pojeździe (z wyjątkiem maja, czerwca, lipca i sierpnia) lub w salonie przystosowanym dla psów. Dostępny jest również mały wybieg dla zwierząt.

 

Uwaga: W Danii istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla psa. Ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów weterynarza.  Sprawdź, czy w kraju, do którego się udajesz, również istnieje obowiązek ubezpieczenia i na jaki czas. Zapytaj swojego ubezpieczyciela, jak najlepiej ubezpieczyć swoje zwierzę na czas podróży.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Grenaa – Halmstad

Zwierzę może pozostać w pojeździe na pokładzie samochodowym (przez cały rok) lub razem z Tobą w osobnej strefie na pokładzie 7. Podczas przeprawy pokład samochodowy jest zamknięty i pasażerowie nie mają do niego dostępu.

 

Uwaga: W Danii istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla psa. Ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów weterynarza.  Sprawdź, czy w kraju, do którego się udajesz, również istnieje obowiązek ubezpieczenia i na jaki czas. Zapytaj swojego ubezpieczyciela, jak najlepiej ubezpieczyć swoje zwierzę na czas podróży.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Rostock – Trelleborg

 

Musisz uwzględnić swoje zwierzę w rezerwacji i powiadomić o nim naszych pracowników przy zameldowaniu w porcie.

 

Na pokładzie promów Mecklenburg-Vorpommern i Skåne liczba kabin przeznaczonych do podróżowania ze zwierzętami jest ograniczona.  Jeśli nie rezerwujesz kabiny przeznaczonej do podróżowania ze zwierzętami, musisz uwzględnić swoje zwierzę w rezerwacji w części „Dodatki”. Jeśli w części „Dodatki” nie widnieją żadne opcje przewozu zwierzęcia, oznacza to, że nie możesz go ze sobą zabrać w wybrany rejs. W takim przypadku wybierz inny rejs. Zwierzęta nie mają wstępu do restauracji, barów i sklepów. Mogą pozostawać na pokładzie w wyznaczonych miejscach.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Kilonia – Göteborg

 

Na trasie Kilonia – Göteborg można podróżować ze zwierzętami, jednak należy wcześniej zarezerwować przeznaczoną do tego kabinę. Podczas każdego rejsu dostępna jest ograniczona liczba kabin do podróżowania ze zwierzętami domowymi. W jednej kabinie mogą się znajdować maksymalnie dwa zwierzęta.  Prosimy pamiętać, że nie można podróżować ze zwierzętami, jeśli przeznaczone do tego kabiny są niedostępne. Zwierzę nie może pozostawać w pojeździe podczas przeprawy. Zwierzę musi zostać zarejestrowane przy odprawie, po czym pracownik zaprowadzi Cię najkrótszą drogą do specjalnej kabiny przeznaczonej do podróżowania ze zwierzętami. Poza kabiną i wybiegiem zwierzę nie ma wstępu do ogólnych przestrzeni pasażerskich.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Gdynia – Karlskrona

 

Na promach Stena Spirit, Stena Ebba i Stena Estelle zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego kabinach. Podczas każdego rejsu dostępna jest ograniczona liczba specjalnych kabin do podróżowania ze zwierzętami domowymi. Zwierzęcia nie można zabrać ze sobą w podróż, jeśli wszystkie przeznaczone do tego kabiny są już zarezerwowane.Zwierzę musi zostać zarejestrowane przy odprawie, po czym pracownik wskaże najkrótszą drogę do specjalnej kabiny przeznaczonej do podróżowania ze zwierzętami. Poza wybiegiem na pokładzie otwartym zwierzęta nie mają wstępu do przestrzeni publicznych. Poza kabiną psy muszą mieć założony kaganiec i być trzymane na smyczy. Koty muszą przebywać w klatce/transporterze.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Travemünde – Liepāja

 

Na naszej trasie Travemünde – Liepāja zwierzę można ze sobą zabrać na prom Stena Flavia i Stena Livia. Należy jednak wcześniej zarezerwować specjalnie przeznaczoną do tego kabinę.  Dostępne są dwie kabiny dla zwierząt. Zwierzęcia nie można zabrać ze sobą w podróż, jeśli wszystkie przeznaczone do tego kabiny są już zarezerwowane. Zwierzęta nie mogą pozostawać w pojeździe podczas przeprawy. Zwierzęta nie mają wstępu do ogólnych stref pasażerskich. Psy muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Nynäshamn – Ventspils

 

Na promach Stena Baltica i Stena Scandica znajdują się kabiny, w których można podróżować ze zwierzętami. Za transport zwierzęcia w kabinie nie jest pobierana opłata, lecz należy wskazać, ile zwierząt będzie przewożonych (maks. 5 zwierząt w jednej kabinie). W sezonie letnim (od 1 maja do 30 września) zwierzęta mogą pozostawać w samochodach. Zwierzę można odwiedzać w wyznaczonych godzinach w towarzystwie członka załogi promu. Za zwierzę przebywające w samochodzie pobierana jest dodatkowa opłata. 

____________________________________________________________________________

 

Jakie są moje obowiązki względem zwierzęcia podczas podróży promem?

 

 • Bierzesz odpowiedzialność za zapewnienie dobrostanu zwierzęcia.
 • Jeśli zwierzęta zostają w pojeździe lub w klatce na pokładzie, muszą tam pozostawać przez całą przeprawę.
 • Zalecamy umieszczenie psów w klatkach na pokładzie. Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikające z nieskorzystania z naszych opcji do przewozu zwierząt
 • Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi obowiązujących w UE i Wielkiej Brytanii (PETS).
 • Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przekazanych informacji.
 • Jeśli zwierzę nie spełnia warunków określonych w przepisach dotyczących przewozu zwierząt domowych obowiązujących w UE i Wielkiej Brytanii (PETS), zwierzę może zostać zatrzymane w Wielkiej Brytanii na kwarantannę trwającą do 6 miesięcy lub odesłane z powrotem.
 • Stena Line jako akredytowany przewoźnik spełniający wymogi PETS ma obowiązek weryfikacji dokumentów i odmówi przewozu zwierzęcia, jeśli dokumenty są niezgodne z przepisami PETS.
 • Jeśli planujesz poddać swoje zwierzę kwarantannie, bierzesz pełną odpowiedzialność za jej organizację i ponosisz związane z nią koszty. Przed przewozem musisz przekazać Stena Line odpowiednie dokumenty.
 • Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty związane z niezastosowaniem się do unijnych przepisów dotyczących przewozu zwierząt domowych oraz przepisów PETS.
 • Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania lub szkody spowodowane przez zwierzę podczas przebywania na pokładzie. Pasażer przyjmuje do wiadomości, że jeśli dojdzie do urazu lub incydentu spowodowanego przez jego zwierzę domowe, może on zostać zgłoszony odpowiednim władzom, a w niektórych przypadkach może to spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub innej odpowiedzialności prawnej.

____________________________________________________________________________

 

Nielegalny handel szczeniętami


Stena Line potępia nielegalny handel szczeniętami i dokłada wszelkich starań, by ukrócić te praktyki. We współpracy z DAERA i DEFRA Stena Line podejmuje aktywne działania przeciwko transportowi psów i szczeniąt pochodzących z pseudohodowli między Irlandią a Wielką Brytanią. Oficerowie śledczy są uprawnieni do zatrzymania i przeszukania pojazdów należących do osób podejrzanych o nielegalny handel psami i szczeniętami. Wszystkim pasażerom winnym nielegalnego transportu psów zostanie uniemożliwiona dalsza podróż. W efekcie zostanie wszczęte przeciw nim postępowanie karne i nastąpi konfiskata szczeniąt.

____________________________________________________________________________

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności wobec zwierząt

 

Stena Line nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek linki prowadzące poza tę stronę internetową ani za ich treści. Linki zostały umieszczone wyłącznie dla korzyści użytkownika i Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości przedstawionych informacji.

____________________________________________________________________________