Czy mogę zabrać ze sobą zwierzę?

Oczywiście! Nie zostawiaj swojego czworonożnego przyjaciela w domu – jest przecież częścią rodziny! Weź go ze sobą, aby dzielić z nim przygody i radości podczas podróży. Promy Stena Line są przystosowane do przewozu zwierząt – możesz umieścić swojego towarzysza w klatce kennelowej (zalecamy jej wcześniejsze zarezerwowanie, w związku z ograniczoną dostępnością), zabrać go ze sobą na pokład (z zachowaniem obowiązujących zasad) lub zostawić bezpiecznie w samochodzie.  Niektóre nasze promy są wyposażone w kabiny specjalnie przeznaczone do podróżowania ze zwierzęciem, które również można wcześniej zarezerwować.

____________________________________________________________________________

 

Co, jeśli podróżuję z psem-przewodnikiem lub psem asystującym dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem?

 

Psy-przewodniki oraz psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem podróżują bezpłatnie i są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych w naszych portach i na naszych statkach.  Takie psy mają wstęp na pokład dla pasażerów na wszystkich jednostkach Stena Line na dowolnej trasie. Wszystkie psy przewodnicy i psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem muszą mieć wymaganą dokumentację podczas odprawy w porcie oraz muszą nosić odpowiednie uprzęże oraz specjalne kurtki przez cały czas trwania podróży.

____________________________________________________________________________

 

Jakich szczepień potrzebuje moje zwierzę?

 

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii i Europy zwierzęta muszą mieć dokumentację potwierdzającą wykonanie podstawowych szczepień. Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

 

W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii z Europy kontynentalnej psy muszą przejść leczenie przeciwko tasiemcowi nie mniej niż 24–120 godzin przed odprawą. W unijnym paszporcie zwierzęcia domowego należy podać godzinę i datę zabiegu.  Informacje dla mieszkańców Irlandii Północnej można znaleźć na stronie https://www.daera-ni.gov.uk/articles/travelling-pets, jednak w przypadku transportu zwierząt między Irlandią Północną a Wielką Brytanią w celach innych niż handlowe paszport dla zwierzęcia ani rutynowe kontrole nie obowiązują do odwołania.

 

Zwierzęta muszą być zaszczepione przeciw wściekliźnie.  Trzeba się upewnić, że zwierzę ma wszczepiony mikroczip, w przeciwnym razie szczepienie będzie nieważne.  Pies musi osiągnąć wiek przynajmniej 12 tygodni przed podaniem szczepionki i szczepienie musi być ważne w czasie trwania podróży.  Od daty szczepienia przeciw wściekliźnie do daty podróży musi minąć przynajmniej 21 dni.

____________________________________________________________________________

 

Czy moje zwierzę potrzebuje paszportu?

 

Przewóz zwierząt domowych z psami, kotami i fretkami podlega warunkom unijnego paszportu dla zwierząt domowych. Unijny paszport dla zwierząt domowych lub świadectwo zdrowia zwierzęcia zastępują wszystkie paszporty lub inne dokumenty wcześniej obowiązujące podczas przewozu zwierząt w Europie, łącznie z dokumentem PETS. Unijny paszport dla zwierząt domowych można wyrobić u każdego uprawnionego weterynarza po wszczepieniu mikroczipa i uzyskaniu prawidłowych wyników badania krwi.

 

Od 1 stycznia 2021 r. brytyjskie wersje unijnych paszportów dla zwierząt domowych wydane w Wielkiej Brytanii lub Irlandii Północnej przed 31 grudnia 2020 r. stają się nieważne. Jako środek tymczasowy właściciele zwierząt z Irlandii Północnej mogą odpowiednio zaktualizować u prywatnego weterynarza dotychczasowy paszport, tak aby uprawniał on do przewozu zwierzęcia. Nowe brytyjskie (północnoirlandzkie) wersje unijnego paszportu dla zwierząt domowych zostaną udostępnione praktykom weterynaryjnym w odpowiednim czasie.


Porada w związku z Brexitem: z dniem 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady podróżowania z psem, kotem lub fretką z Wielkiej Brytanii do UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie GOV.UK.

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Jakich dokumentów potrzebuje moje zwierzę?

 

Zgodnie z unijnymi przepisami dotyczącymi transportu zwierząt wszystkie domowe psy, koty i fretki przewożone między państwami członkowskimi UE podlegają tym samym przepisom dotyczącym zdrowia zwierząt. Wszystkie zwierzęta domowe przewożone między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią, między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną oraz na terenie Europy muszą mieć wszczepiony mikroczip i być przewożone wraz z paszportem. Więcej informacji na temat zmian w zasadach przemieszczania zwierząt domowych wprowadzonych 29 grudnia 2014 r. można znaleźć pod poniższym linkiem – EU Pet Travel Scheme.

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Czy moje zwierzę musi mieć wszczepiony mikroczip?

 

Wszystkie zwierzęta domowe przewożone między Republiką Irlandii a Wielką Brytanią lub Europą kontynentalną oraz między Wielką Brytanią a Europą kontynentalną muszą mieć wszczepiony mikroczip i być przewożone wraz z paszportem. Zwierzę musi mieć wszczepiony zatwierdzony elektroniczny transponder (mikroczip) służący do identyfikacji u uprawnionego weterynarza. Rejestracją elektronicznych numerów identyfikacyjnych zwierzęcia zajmują się specjalne organizacje. Zarejestrowanie mikroczipa może się okazać przydatne również w razie zaginięcia zwierzęcia. 

 

Należy pamiętać, że to opiekun zwierzęcia jest odpowiedzialny za dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów i dokonanie wszelkich ustaleń, w tym, w razie potrzeby, kwarantanny, w celu spełnienia wszystkich wymogów prawnych.

____________________________________________________________________________

 

Jakie zasady podróżowania ze zwierzętami domowymi obowiązują po Brexicie?

 

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady podróżowania z psem, kotem lub fretką z Wielkiej Brytanii do UE (dotyczy to także podróży powrotnych z Wielkiej Brytanii do Republiki Irlandii). Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami.

Podróżowanie ze zwierzętami z Wielkiej Brytanii do UE >>

Podróżowanie ze zwierzętami między Wielką Brytanią a Irlandią Północną >>

Podróżowanie ze zwierzętami z Republiki Irlandii do Wielkiej Brytanii >>

___________________________________________________________________________

 

Jeśli moje zwierzę pozostaje w pojeździe, czy mogę do niego zajrzeć podczas przeprawy?

 

Może istnieć taka możliwość, ale to zależy od statku i nie można tego zagwarantować.  Dokładne informacje uzyskasz od naszego pracownika podczas dokonywania rezerwacji.

____________________________________________________________________________

 

O czym trzeba wiedzieć w przypadku podroży z więcej niż 5 zwierzętami?

 

Od 29 grudnia 2014 r. zmiany unijnych przepisów dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi pociągnęły za sobą konieczność wprowadzenia dodatkowych zasad obejmujących pojazdy przewożące więcej niż pięć zwierząt. Więcej informacji na temat można znaleźć pod poniższym linkiem – EU Pet Travel Scheme.

 

Jeśli podróżujesz z 6 lub większą liczbą zwierząt w celu wzięcia udziału w konkursie lub pokazie, musisz wypełnić formularz deklaracji wyłączenia z obrotu handlowego. Dokonaj rezerwacji za pośrednictwem naszego działu „Grupy” z wykorzystaniem potwierdzenia udziału w konkursie lub pokazie, a przy odprawie okaż formularz deklaracji wyłączenia. 

 

Jeśli podróżujesz z 6 lub wiecej zwierzętami i nie bierzesz udziału w konkursie ani pokazie, musisz dokonać rezerwacji za pośrednictwem naszego działu frachtowego i przedstawić wszystkie niezbędne dokumenty wymagane do transportu zwierząt w celach handlowych.

 

Uwaga: Nie można podróżować z 6 lub większą liczbą zwierząt na trasie Harwich-Hoek van Holland.

 

Przydatne linki (Wielka Brytania)

 

Formularze deklaracji wyłączenia

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi z Irlandii Północnej

Transport zwierząt domowych z Irlandii Północnej w celach handlowych

Zalecenia rządu Wielkiej Brytanii dotyczące eksportu żywych zwierząt

____________________________________________________________________________

 

Podróżuję z końmi – czy mogę dokonać rezerwacji przez Internet?

 

Na naszych trasach Belfast – Cairnryan i Belfast – Liverpool można rezerwować boksy dla koni o długości do 12 metrów. Na tych trasach pojazdy o długości powyżej 12 m należy rezerwować za pośrednictwem naszego działu frachtu. Na wszystkie inne trasy prosimy rezerwować za pośrednictwem Stena Line Freight.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Cairnryan – Belfast

 

Samochodem

Można bezpłatnie zarezerwować klatkę kennelową lub pozostawić zwierzę w samochodzie na czas przeprawy. Klatkę można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Dozwolony jest transport statkiem małych zwierząt pod warunkiem, że są zamknięte na czas przeprawy w transporterze (wymiary maks.: 80 x 52 x 52 cm, zwierząt nie można wyjmować z transportera w żadnym miejscu promu, łącznie z pokładem otwartym), lecz muszą one zostać zgłoszone przed podróżą, ponieważ podczas każdego rejsu dozwolona jest ograniczona liczba transporterów na statku. Jeśli zwierzęta nie będą zamknięte w transporterze przez cały czas przeprawy, pasażerowie mogą zostać poproszeni o umieszczenie transportera na pokładzie samochodowym w wyznaczonym miejscu z klatkami.

 

Uwaga: torby nie są uznawane za transportery i nie będzie można zabrać na pokład zwierzęcia, które nie będzie w całości zamknięte w odpowiednim transporterze zabezpieczonym przez zamek/suwak/blokadę. 

 

Pieszo

Pasażerowie piesi mogą zarezerwować klatkę kennelową lub zabrać małe zwierzęta na pokład bez dodatkowych kosztów, jeśli zwierzęta będą zamknięte przez cały czas przeprawy w transporterze (wymiary maks.: 80 x 52 x 52 cm) – w przeciwnym razie pasażerowie zostaną poproszeni o umieszczenie transportera na pokładzie samochodowym w wyznaczonym miejscu z klatkami na czas przeprawy. Wszystkie zwierzęta muszą zostać wcześniej zgłoszone, ponieważ podczas każdego rejsu dozwolona jest ograniczona liczba transporterów na pokładzie. Można to zrobić podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”.

 

Uwaga: torby nie są uznawane za transportery i nie będzie można zabrać na pokład zwierzęcia, które nie będzie w całości zamknięte w odpowiednim transporterze zabezpieczonym przez zamek/suwak/blokadę.

 

Należy pamiętać, że zwierzęta inne niż psy-przewodniki i psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem nie mają wstępu do Superfast Suites.

 

Psy-przewodniki lub psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Liverpool – Belfast

 

Samochodem

Na trasie Liverpool – Belfast zaleca się wcześniejsze zarezerwowanie boksu dla psa na czas przeprawy. Istnieje dodatkowa opłata za boks dla psa, za rejs i można go zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Zarezerwowanie boksu dla psa umożliwia kontakt z psem przez cały czas trwania przeprawy. Można nie tylko odwiedzać psa, lecz także wyprowadzać go w kontrolowanych warunkach, a ponadto dostępna jest bezpłatna karma.

 

Klientów podróżujących z dużymi psami prosimy o zwrócenie uwagi na wymiary boksów dostępnych na tej trasie: głębokość: 100 cm, wysokość: 82,5 cm, szerokość: 75 cm

 

Uwaga: niektóre rasy są bardziej wrażliwe na ciepło / słabą cyrkulację powietrza w pojazdach. Opiekunom zalecamy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i w miarę możliwości skorzystanie z oferowanych opcji do przewozu zwierząt.

 

Pieszo

Zwierzęta nie mają wstępu do kabin ani innych przestrzeni pasażerskich na pokładzie.  Konieczna jest rezerwacja boksu dla psa, znajdującego się na pokładzie spacerowym, co umożliwia opiekunowi kontakt ze zwierzęciem przez cały czas trwania przeprawy. Można nie tylko odwiedzać psa, lecz także wyprowadzać go w kontrolowanych warunkach, a ponadto dostępna jest bezpłatna karma. Istnieje dodatkowa opłata za boks dla psa, za rejs i można go zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”.

 

Klientów podróżujących z dużymi psami prosimy o zwrócenie uwagi na wymiary boksów dostępnych na tej trasie: głębokość: 100 cm, wysokość: 82,5 cm, szerokość: 75 cm

 

Należy pamiętać, że psy przewodnicy lub psy asystujące osobom niedosłyszącym lub osobom z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie z psem na trasie Holyhead – Dublin

 

Samochodem

Można bezpłatnie zarezerwować klatkę kennelową lub pozostawić zwierzę w samochodzie na czas przeprawy. Klatkę można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Należy pamiętać, że dostępna jest ograniczona liczba klatek. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji.

 

Pieszo

Można bezpłatnie zarezerwować klatki. Klatkę można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Proszę pamiętać, że dysponujemy ograniczoną liczbą klatek. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji.

 

Wymiary klatki na promie Stena Estrid:

Szerokość: 110 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 90 cm
Szerokość: 100 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 100 cm
Szerokość: 210 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 100 cm

Wymiary klatki na promie Stena Adventurer:

Szerokość: 65 cm Wysokość: 72 cm Głębokość: 100 cm

 

Psy-przewodniki lub psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

 

Na tej trasie zwierząt nie można wnosić w transporterze na pokład.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Fishguard – Rosslare

 

Samochodem

Można bezpłatnie zarezerwować klatkę kennelową lub pozostawić zwierzę w samochodzie na czas przeprawy. Klatkę można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Proszę pamiętać, że dysponujemy ograniczoną liczbą klatek. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji.

 

Pieszo

Można bezpłatnie zarezerwować klatki. Klatkę można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Stena Plus i dodatki na pokładzie”. Proszę pamiętać, że dysponujemy ograniczoną liczbą klatek. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji.

 

Psy-przewodniki lub psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

 

Na tej trasie zwierząt nie można wnosić w transporterze na pokład.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Cherbourg – Rosslare

 

Samochodem

Koty i psy mogą podróżować w pojeździe bez dodatkowych opłat lub w ogrzewanym boksie na pokładzie za dodatkową opłatą w każdą stronę. Dostępność boksów dla psów jest ograniczona, dlatego muszą one być wcześniej rezerwowane. W razie braku dostępnych boksów zwierzę należy pozostawić w pojeździe. Zwierząt NIE wolno wprowadzać do kabin. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji. Boks dla psa można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Posiłki i dodatki na pokładzie”. W ramach jednej rezerwacji można przewieźć maksymalnie 5 zwierząt.

 

Pasażerowie, którzy zarezerwowali boks dla psa, otrzymają kod dostępu w punkcie obsługi gości na pokładzie. Boksy dla psów znajdują się na pokładzie spacerowym. Do zwierzęcia w boksie dla psów można mieć dostęp przez cały czas trwania przeprawy i można z je wyprowadzić w kontrolowanych warunkach. Zwierzęta inne niż psy przewodnicy i psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem nie mają wstępu do przestrzeni pasażerskich na pokładzie.

 

Uwaga: niektóre rasy są bardziej wrażliwe na ciepło / słabą cyrkulację powietrza w pojazdach. Ze względu na długość przeprawy opiekunom zwierząt zalecamy podjęcie odpowiednich środków ostrożności i w miarę możliwości skorzystanie z oferowanych opcji do przewozu zwierząt. Podkreślamy, że zwierząt nie wolno zabierać do kabin. Przed podróżą należy się również zapoznać z przepisami UE i PETS

 

Godziny odwiedzin zwierząt w pojazdach: zwierzę można odwiedzać o godz. 10:00 i 22:00 podczas przepraw od wtorku do piątku, o godz. 10:00 i 19:00 podczas przepraw w sobotę oraz o godz. 07:00 i 19:00 podczas przepraw w niedzielę i poniedziałek. Na pokładzie samochodowym można przebywać maks. 10 minut i jest to uzależnione od pogody.

 

Wymiary boksów dla psów na promie Stena Horizon:

Szerokość: 73 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 95 cm

 

Psy przewodnicy lub psy asystujące osobom niedosłyszącym bądź osobom z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

 

 Pieszo

Koty i psy nie mają wstępu do kabin ani innych przestrzeni pasażerskich na pokładzie. Zwierzęta mogą podróżować w naszych ogrzewanych boksach dla psów dostępnych za dodatkową opłatą w każdą stronę. Dostępność boksów dla psów jest ograniczona, dlatego muszą one być wcześniej rezerwowane. Zwierząt NIE wolno wprowadzać do kabin. O chęci podróżowania ze zwierzęciem należy nas poinformować przed podróżą, podczas dokonywania rezerwacji. Boks dla psa można zarezerwować podczas dokonywania rezerwacji w kroku „Posiłki i dodatki na pokładzie”. W ramach jednej rezerwacji można przewieźć maksymalnie 5 zwierząt.

 

Pasażerowie, którzy zarezerwowali boks dla psa, otrzymają kod dostępu w punkcie obsługi gości na pokładzie. Boksy dla psów znajdują się na pokładzie spacerowym. Do zwierzęcia w boksie dla psów można mieć dostęp przez cały czas trwania przeprawy i można z je wyprowadzić w kontrolowanych warunkach. Zwierzęta inne niż psy przewodnicy i psy asystujące dla osób niedosłyszących lub osób z autyzmem nie mają wstępu do przestrzeni pasażerskich na pokładzie.

 

Wymiary boksów dla psów na promie Stena Horizon:

Szerokość: 73 cm Wysokość: 80 cm Głębokość: 95 cm

 

Psy przewodnicy lub psy asystujące osobom niedosłyszącym bądź osobom z autyzmem są mile widziane we wszystkich przestrzeniach publicznych portu i naszych statków. Przy wchodzeniu na pokład prosimy zgłosić się do naszego punktu obsługi gości, aby okazać odpowiednie dokumenty uprawniające psa do dostępu do wszystkich miejsc na pokładzie.

 

Uwaga: przed podróżą należy się zapoznać z przepisami UE i PETS

___________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzętami na trasie Harwich – Hoek van Holland

 

Podróżowanie pojazdem (maks. 5 zwierząt)

Przy odprawie otrzymasz kolorową zawieszkę, która oznacza, że podróżujesz ze zwierzęciem. Należy zawiesić ją na wewnętrznym lusterku przy przedniej szybie do czasu przejścia odprawy celnej w każdym porcie.

Przy wjeździe na pokład statku należy dokładnie przestrzegać wskazówek udzielanych przez naszych pracowników. Po wejściu na pokład należy się zgłosić do punktu informacji na pokładzie 9, gdzie udzielimy więcej informacji na temat możliwości zabrania zwierzęcia promami Stena Line.

 

Podróżowanie pieszo (maks. 3 zwierzęta)

Jeśli podróżujesz pieszo, musisz zarezerwować klatkę na pokładzie dla swojego pupila lub kabinę dla zwierząt; w przeciwnym razie zwierzę może nie zostać dopuszczone do podróży.

Po wejściu na pokład zgłoś się do punktu informacyjnego na pokładzie 9, a nasz personel pomoże Ci z Twoim pupilem.

 

Klatki na pokładzie

W naszych klatkach dostępna jest ograniczona liczba miejsc i ograniczona jest także liczba kabin dla zwierząt, które należy zarezerwować przed podróżą, online lub telefonicznie. Zwierzęta mogą również podróżować wewnątrz pojazdu; zalecamy umieszczenie psów w klatce lub w kabinie zwierzęcej. 

 

Nasze klatki na pokładzie są dostępne w trzech rozmiarach:

·        Klatki duże: 97 x 94 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)

·        Klatki średnie: 64 x 108 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)

·        Klatki małe: 65 x 50 x 100 cm (wys. x szer. x gł.)

 

Uwaga: klatki znajdują się pod pokładem samochodowym i prowadzą do nich schody. Duże zwierzęta ważące <25 kg będą musiały zostać sprowadzone po schodach, przez wysoki próg i ewentualnie podniesione w celu umieszczenia w małych i średnich klatkach powyżej poziomu podłoża.

 

Po przeprawie

W trakcie wysiadania w porcie Harwich International Port zwierzę może zostać poddane kontroli przez DEFRA (Departament Środowiska Żywności i Spraw Wiejskich).

Zalecamy, aby mieć pod ręką wszystkie istotne dokumenty dotyczące zwierzęcia. Jest to standardowa procedura w portach w Wielkiej Brytanii. Więcej informacji na temat DEFRA i zasad wwożenia zwierząt domowych do Wielkiej Brytanii można znaleźć pod linkiem DEFRA.

Porada w związku z Brexitem: z dniem 1 stycznia 2021 r. zmieniły się zasady podróżowania z psem, kotem lub fretką z Wielkiej Brytanii do UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie GOV.UK.

Można również zadzwonić do naszego zespołu Call Centre Stena Line.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Göteborg – Frederikshavn

 

Dysponujemy ograniczoną ilością miejsc dla zwierząt, dlatego wszystkie zwierzęta muszą zostać zgłoszone przed podróżą.  Przy odprawie w porcie należy poinformować naszych pracowników, że podróżuje się ze zwierzęciem. Koty muszą przebywać w klatce/transporterze. 

Na wszystkich statkach pokład samochodowy jest zamykany na czas przeprawy i pasażerowie nie mają do niego dostępu.


Stena Jutlandica

Zwierzęta mogą przebywać w pojeździe na otwartym pokładzie samochodowym lub w klatkach na pokładzie 7 przez cały rok.

Stena Danica

Zwierzęta mogą pozostawać w pojeździe (z wyjątkiem maja, czerwca, lipca i sierpnia) lub w klatkach na pokładach 8 i 9.

Stena Vinga
Zwierzęta mogą pozostawać w pojeździe (z wyjątkiem maja, czerwca, lipca i sierpnia) lub w klatkach (dostępnych jest 15 klatek). Dostępny jest również mały wybieg dla zwierząt.

 

Uwaga: w Danii istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla psa. Ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów weterynarza.  Sprawdź, czy w kraju, do którego się udajesz, również istnieje obowiązek ubezpieczenia i na jaki czas. Zapytaj swojego ubezpieczyciela, jak najlepiej ubezpieczyć swoje zwierzę na czas podróży.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Grenaa – Halmstad

Zwierzę może pozostać w pojeździe na pokładzie samochodowym (przez cały rok) lub razem z Tobą w osobnej strefie na pokładzie 7. Podczas przeprawy pokład samochodowy jest zamknięty i pasażerowie nie mają do niego dostępu.

 

Uwaga: w Danii istnieje obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC dla psa. Ubezpieczenie OC nie pokrywa kosztów weterynarza.  Sprawdź, czy w kraju, do którego się udajesz, również istnieje obowiązek ubezpieczenia i na jaki czas. Zapytaj swojego ubezpieczyciela, jak najlepiej ubezpieczyć swoje zwierzę na czas podróży.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Rostock – Trelleborg

 

Musisz uwzględnić swoje zwierzę w rezerwacji i powiadomić o nim naszych pracowników przy odprawie w porcie.

 

Na pokładzie promów Mecklenburg-Vorpommern i Skåne liczba kabin przeznaczonych do podróżowania ze zwierzętami jest ograniczona.  Jeśli nie rezerwujesz kabiny przeznaczonej do podróżowania ze zwierzętami, musisz uwzględnić swoje zwierzę w rezerwacji w części „Dodatki”. Jeśli w części „Dodatki” nie widnieją żadne opcje przewozu zwierzęcia, oznacza to, że nie możesz go ze sobą zabrać w wybrany rejs. W takim przypadku wybierz inny rejs. Zwierzęta nie mają wstępu do restauracji, barów i sklepów. Mogą pozostawać na pokładzie w wyznaczonych miejscach.

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Kilonia – Göteborg

 

Na trasie Kilonia – Göteborg można podróżować ze zwierzętami, jednak należy wcześniej zarezerwować przeznaczoną do tego kabinę. Podczas każdego rejsu dostępna jest ograniczona liczba kabin do podróżowania ze zwierzętami domowymi. W jednej kabinie mogą się znajdować maksymalnie dwa zwierzęta.  Prosimy pamiętać, że nie można podróżować ze zwierzętami, jeśli przeznaczone do tego kabiny są niedostępne. Zwierzę nie może pozostawać w pojeździe podczas przeprawy. Zwierzę musi zostać zarejestrowane przy odprawie, po czym pracownik zaprowadzi Cię najkrótszą drogą do specjalnej kabiny przeznaczonej do podróżowania ze zwierzętami. Poza kabiną i wybiegiem zwierzę nie ma wstępu do ogólnych przestrzeni pasażerskich.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie z psem na trasie Gdynia – Karlskrona

 

Na promach Stena Spirit i Stena Vision zwierzęta mogą przebywać wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego kabinach. Podczas każdego rejsu dostępna jest ograniczona liczba specjalnych kabin do podróżowania ze zwierzętami domowymi. Zwierzęcia nie można zabrać ze sobą w podróż, jeśli wszystkie przeznaczone do tego kabiny są już zarezerwowane.Zwierzę musi zostać zarejestrowane przy odprawie, po czym pracownik zaprowadzi je najkrótszą drogą do specjalnej kabiny przeznaczonej do podróżowania z psami. Poza wybiegiem na pokładzie otwartym zwierzęta nie mają wstępu do przestrzeni publicznych. Poza kabiną psy muszą mieć założony kaganiec i być trzymane na smyczy. Koty muszą przebywać w klatce/transporterze.

 

____________________________________________________________________________

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Travemünde – Lipawa

 

Na naszej trasie Travemünde – Lipawa zwierzę można ze sobą zabrać na prom Stena Flavia i Stena Livia. Należy jednak wcześniej zarezerwować specjalnie przeznaczoną do tego kabinę.  Dostępne są dwie kabiny dla zwierząt. Zwierzęcia nie można zabrać ze sobą w podróż, jeśli wszystkie przeznaczone do tego kabiny są już zarezerwowane. Zwierzęta nie mogą pozostawać w pojeździe podczas przeprawy. Zwierzęta nie mają wstępu do ogólnych stref pasażerskich. Psy muszą być trzymane na smyczy i mieć założony kaganiec.

____________________________________________________________________________

 

 

Podróżowanie ze zwierzęciem na trasie Nynäshamn – Ventspils

 

Na promach Stena Baltica i Stena Scandica znajdują się kabiny, w których można podróżować ze zwierzętami. Za transport zwierzęcia w kabinie nie jest pobierana opłata, lecz należy wskazać, ile zwierząt będzie przewożonych (maks. 5 zwierząt w jednej kabinie). W sezonie letnim (od 1 maja do 30 września) zwierzęta mogą pozostawać w samochodach. Zwierzę można odwiedzać w wyznaczonych godzinach w towarzystwie członka załogi promu. Za zwierzę przebywające w samochodzie pobierana jest dodatkowa opłata. W sezonie letnim za dodatkową opłatą dostępne są również klatki.

____________________________________________________________________________

 

Jakie są moje obowiązki względem zwierzęcia podczas podróży promem?

  • Bierzesz odpowiedzialność za zapewnienie dobrostanu zwierzęcia.
  • Jeśli zwierzęta zostają w pojeździe lub w klatce na pokładzie, muszą tam pozostawać przez całą przeprawę.
  • Zalecamy umieszczenie psów w klatkach na pokładzie. Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody materialne i niematerialne wynikające z nieskorzystania z naszych klatek.
  • Opiekun jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących podróżowania ze zwierzętami domowymi obowiązujących w UE i Wielkiej Brytanii (PETS).
  • Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za dokładność przekazanych informacji.
  • Jeśli zwierzę nie spełnia warunków określonych w przepisach dotyczących przewozu zwierząt domowych obowiązujących w UE i Wielkiej Brytanii (PETS), zwierzę może zostać zatrzymane w Wielkiej Brytanii na kwarantannę trwającą do 6 miesięcy lub odesłane z powrotem.
  • Stena Line jako akredytowany przewoźnik spełniający wymogi PETS ma obowiązek weryfikacji dokumentów i odmówi przewozu zwierzęcia, jeśli dokumenty są niezgodne z przepisami PETS.
  • Jeśli planujesz poddać swoje zwierzę kwarantannie, bierzesz pełną odpowiedzialność za jej organizację i ponosisz związane z nią koszty. Przed przewozem musisz przekazać Stena Line odpowiednie dokumenty.
  • Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty – materialne i niematerialne – związane z niezastosowaniem się do unijnych przepisów dotyczących przewozu zwierząt domowych oraz przepisów PETS.

____________________________________________________________________________

 

Nielegalny handel szczeniętami
Stena Line potępia nielegalny handel szczeniętami i dokłada wszelkich starań, by ukrócić te praktyki. We współpracy z DAERA DEFRA  Stena Line podejmuje aktywne działania przeciwko transportowi psów i szczeniąt pochodzących z pseudohodowli między Irlandią a Wielką Brytanią. Oficerowie śledczy są uprawnieni do zatrzymania i przeszukania pojazdów należących do osób podejrzanych o nielegalny handel psami i szczeniętami. Wszystkim pasażerom winnym nielegalnego transportu psów zostanie uniemożliwiona dalsza podróż. W efekcie zostanie wszczęte przeciw nim postępowanie karne i nastąpi konfiskata szczeniąt.

____________________________________________________________________________

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności wobec zwierząt

Stena Line nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek linki prowadzące poza tę stronę internetową ani za ich treści. Linki zostały umieszczone wyłącznie dla korzyści użytkownika i Stena Line nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości przedstawionych informacji.

____________________________________________________________________________

Contact frequently asked question icon

Powiązane pytania