Rezerwuj teraz

Warunki Przewozu

Warunki szwedzkich przewoźników promowych dotyczące przewozu osób oraz ich bagażu drogą morską z portem wyjścia i/lub wejścia w Szwecji. Warunki niniejsze zostały przyjęte w czerwcu 1980 r. przez Stowarzyszenie Armatorów po przeprowadzeniu negocjacji ze Szwedzką Radą Polityki Konsumenckiej.


STENA LINE — WARUNKI PRZEWOZU

(OSTATNIA AKTUALIZACJA W GRUDNIU 2017 R.)

 

NINIEJSZE WARUNKI PRZEWOZU BĘDĄ MIEĆ ZASTOSOWANIE DO ZŁOŻONEJ PRZEZ PAŃSTWA REZERWACJI. POCZYNILIŚMY WSZELKIE STARANIA, BY PONIŻSZE WARUNKI PRZYWOZU UCZYNIĆ UCZCIWYMI, PRZEJRZYSTYMI I ZGODNYMI Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, JEŚLI JEDNAK MAJĄ PAŃSTWO JAKIEŚ ZASTRZEŻENIA, UPRZEJMIE PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM DZIAŁEM OBSŁUGI KLIENTA.


PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZEWOZU PRZED DOKONANIEM REZERWACJI. WARUNKI PRZEWOZU ZAWIERAJĄ PEWNE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBECPASAŻERÓW. PROSIMY O ZWRÓCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI NA PUNKT 7.6 (UTRATA/USZKODZENIE BAGAŻU) ORAZ PUNKT 9 (NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ).


1. ZAWARCIE UMOWY

 

1.1 

Warunki przewozu: Dokonując rezerwacji, pasażerowie przyjmują do wiadomości, że niniejsze Warunki przewozu mają zastosowanie do nich oraz do wszystkich osób, w imieniu których dokonują rezerwacji. Jednocześnie pasażerowie potwierdzają posiadanie upoważnienia takich osób pozwalającego na dokonanie takiej rezerwacji w ich imieniu.

 

1.2 

Definicje:

 

 

1.2.1 

 

Wszelkie użycie słów „my”, „nas”, „nasz” i ich odmian lub „Stena Line” odnosi się do spółek Stena Line Limited, Stena Line Irish Sea Ferries Limited, Stena Line BV i/lub Stena Line Scandinavia AB oraz obejmuje ich pracowników oraz przedstawicieli (stosownie do przypadku).

 

 

1.2.2 

Wszelkie użycie słowa „pasażer” odnosi się do pasażera dokonującego rezerwacji oraz do każdego pasażera, na rzecz którego dokonano rezerwacji, co w przypadku przewozów promowych oznacza osobę przewożoną statkiem na mocy umowy przewozu lub osobę, która za zgodą przewoźnika towarzyszy pojazdowi lub żywym zwierzętom, objętym umową przewozu towarów niepodlegającą Konwencji. 

 

 

1.2.3 

„Konwencja” oznacza Konwencję ateńską w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, podpisaną w Atenach w 1974 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

1.2.4 

 

„bagaż kabinowy” oznacza bagaż, który pasażer ma w swojej kabinie lub który w inny sposób znajduje się w jego posiadaniu, pod jego opieką lub kontrolą.

 

 

1.2.5 

„przewóz” obejmuje następujące okresy:

 

   

1.2.5.1 

w odniesieniu do pasażera i jego bagażu kabinowego — czas, w którym pasażer lub jego bagaż kabinowy znajdują się na pokładzie statku lub w trakcie załadunku albo wyładunku. Jednak w odniesieniu do pasażera przewóz nie obejmuje czasu, w którym pasażer znajduje się na dworcu morskim lub na terminalu promowym, na nabrzeżu lub w jakimkolwiek innym obiekcie portowym; 

 

   

1.2.5.2 

 

w odniesieniu do bagażu kabinowego — również czas, w którym pasażer znajduje się na dworcu morskim, na terminalu promowym, na nabrzeżu lub w jakimkolwiek innym obiekcie portowym, jeżeli bagaż ten został przejęty przez 

 

1.2.5.3 

w odniesieniu do innego bagażu, który nie jest bagażem kabinowym — czas od momentu przejęcia bagażu przez przewoźnika lub jego pracownika albo agenta na lądzie lub na pokładzie, aż do momentu jego zwrócenia pasażerowi przez przewoźnika lub jego pracownika albo agenta; 

 

 

1.2.6 

 

„umowa przewozu” oznacza umowę zawartą przez przewoźnika lub w jego imieniu na przewóz morzem pasażera lub pasażera i jego bagażu, w zależności od sytuacji. 

 

 

1.2.7 

„Rozporządzenie UE w sprawie pasażerów z 2010 r.” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową, którego treść jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32010R1177.

 

 

1.2.8 

„podróż” oznacza podróż zorganizowaną i/lub realizowaną przez nas w celu spełnienia warunków rezerwacji. 

 

 

1.2.9 

„bagaż” oznacza każdą rzecz lub pojazd przewożony przez przewoźnika na mocy umowy przewozu, z wyłączeniem: 

   

1.2.9.1 

rzeczy i pojazdów przewożonych na podstawie czarteru, konosamentu lub innej umowy, przede wszystkim dotyczącej przewozu ładunku, oraz 

   

1.2.9.2 

 

żywych zwierząt. 

 

 

1.2.10 

„PLR” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 392/2009 z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morskich drogach wodnych z tytułu wypadków, którego treść jest dostępna pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32009R0392

 

 

1.2.11 

„SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.

 

1.3 

Strony umowy: umowa przewozu jest zawierana przez pasażera:

 

1.3.1 

ze spółką Stena Line Irish Sea Ferries Limited — w przypadku przewozu morskiego na trasie między Belfastem a Liverpoolem (Birkenhead) („Linia Liverpool–Belfast”). . Spółka Stena Line Irish Sea Ferries Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 00247740 i ma przypisany numer identyfikacji podatnika VAT: GB404517186; 

 

 

1.3.2 

ze spółką Stena Line BV — jeżeli przewóz morski odbywa się na trasie między Harwich a Hoek van Holland oraz na wszelkich innych trasach obsługiwanych przez Stena Line na Morzu Północnym („Linia holenderska”). Spółka Stena Line BV jest zarejestrowana w Holandii pod numerem 24072680 i ma przypisany numer identyfikacji podatnika VAT: NL008285111B01; 

 

 

1.3.3 

ze spółką Stena Line Scandinavia AB - jeżeli przewóz morski odbywa sięna wszelkich trasach w Skandynawii lub po Morzu Bałtyckim (w tym linia Gdynia – Karlskrona, dalej „Linia Gdynia–Karlskrona”). Spółka Stena Line Scandinavia AB jest zarejestrowana w Szwecji pod numerem 556231-7825 z siedzibą pod adresem SE-405 19 Göteborg. Spółka Stena Line Scandinavia AB ma przypisany numer identyfikacji podatnika VAT: SE556231782501; 

 

 

1.3.4 

ze spółką Stena Line Limited – jeżeli przewóz morski odbywa się na trasie między Cairnryan a Belfastem („Linia Cairnryan–Belfast”), trasie między Holyhead i Dublinem oraz Fishguard i Rosslare oraz na wszelkich innych trasach obsługiwanych przez Stena Line z Wielkiej Brytanii do Republiki Irlandii („Linie Wielka Brytania–Irlandia”) oraz trasie między Rosslare i Cherbourg („Linia kontynentalna”). Spółka Stena Line Limited jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 01402237 i ma przypisany numer identyfikacji podatnika VAT: GB404517186.

 

1.4 

Przejazdy kolejowe i autokarowe: Przejazdy kolejowe i autokarowe zarezerwowane za naszym pośrednictwem będą podlegać stosownym postanowieniom i warunkom konkretnego przewoźnika kolejowego lub autokarowego oraz obowiązującym konwencjom międzynarodowym. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się bezpośrednio do właściwego przewoźnika kolejowego lub autokarowego.

 

1.5 

Zmiany usług i/lub cen przed dokonaniem rezerwacji: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany — przed dokonaniem rezerwacji — usług opisanych w naszej witrynie internetowej i w naszych broszurach, w tym cen oraz terminów i godzin rejsów, a także prawo do wyznaczenia innego promu do konkretnej podróży. Zmiany te nie będą mieć wpływu na żadne uprzednio przyjęte przez nas rezerwacje.

 

1.6 

 

Zmiany Warunków przewozu: Niniejsze Warunki przewozu są okresowo zmieniane. Informacja o ostatniej aktualizacji niniejszych Warunków przewozu znajduje się w górnej części pierwszej strony. Każda rezerwacja podlega Warunkom przewozu obowiązującym w momencie dokonywania takiej rezerwacji.

 

Zmiana warunków przewozu w zakresie, w jakim mają zastosowanie do dokonanej rezerwacji, może nastąpić, aby uwzględnić następujące okoliczności:

 

 

1.6.1 

zmiany stosownych przepisów prawa i wymogów regulacyjnych oraz

 

 

1.6.2 

zmiany naszych procesów i procedur. 

 

 

 

Jeśli będzie konieczna zmiana niniejszych Warunków przewozu w zakresie, w jakim mają zastosowanie do dokonanej już rezerwacji, skontaktujemy się z pasażerem, aby odpowiednio wcześnie poinformować o tych zmianach oraz o ewentualnym sposobie anulowania rezerwacji w przypadku braku akceptacji zmian. W razie anulowania rezerwacji pasażer otrzyma od nas pełny zwrot kosztów zakupu biletu.

 

1.7 

 

Oferty specjalne i promocje: Oferty specjalne i promocje mogą podlegać pewnym postanowieniom i warunkom, np. dotyczącym płatności, które różnią się od tych, zawartych w niniejszych Warunkach przewozu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między ofertami specjalnymi i promocjami a niniejszymi Warunkami przewozu, pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia i warunki ofert specjalnych i promocji.

 

1.8 

Dostępność miejsc: Wszystkie usługi przedstawione na naszej witrynie internetowej i w naszych broszurach oferowane są z zastrzeżeniem dostępności przewidzianych miejsc, których liczba może być ograniczona.

 

1.9 

Obowiązujące ustawodawstwo: 

 

 

1.9.1 

Oferowane przez nas usługi podlegają różnym regulacjom prawnym, w tym Konwencji, PLR oraz Rozporządzeniu UE w sprawie pasażerów z 2010 r

 

 

1.9.2 

W przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami przewozu i jakimkolwiek mającym zastosowanie ustawodawstwem, pierwszeństwo ma takie ustawodawstwo. 

 

 

1.9.3 

W przypadku rozbieżności między obowiązującymi przepisami ustawodawczymi, które mają zastosowanie, pierwszeństwo mają przepisy najbardziej korzystne dla pasażera.

 

 

1.9.4 

Pełne informacje na temat przepisów Konwencji, PLR oraz Rozporządzenia UE w sprawie pasażerów z 2010 r. dostępne są w naszym Dziale obsługi klienta pod adresem: Stena Line, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia.

 

 

Streszczenie Konwencji z późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez PLR jest dostępne pod poniższym adresem:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_pl.pdf

Streszczenie Rozporządzenia UE w sprawie pasażerów z 2010 r. w języku polskim jest dostępne pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/passengers/maritime/doc/summary_pl.pdf 

Streszczenia Rozporządzenia UE w sprawie pasażerów z 2010 r. w innych wersjach językowych są dostępne pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/rights-in-case-of-accident-other-linguistic-versions.zip.

 

1.10 

Kontakt z Działem obsługi klienta: W przypadku jakichkolwiek pytań wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Działem obsługi klienta:

 

 

1.10.1 

za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie: https://www.stenaline.pl/kontakt 

 

 

1.10.2 

pocztą e-mail pod adresem: info.pl@stenaline.com; 

 

 

1.10.3 

telefonicznie pod numerem +48586609200

 

1.10.4 

pocztą tradycyjną na adres: Stena Line, ul. Kwiatkowskiego 60, 81-156 Gdynia.

 

2. PROCEDURA SKŁADANIA SKARG

 

2.1 

W przypadku jakichkolwiek skarg na nasze usługi należy:

 

 

2.1.1 

zgłosić skargę kierownictwu na miejscu w danym oddziale. W stosownych przypadkach jest to zalecana procedura, umożliwiająca szybkie rozpatrzenie skargi, lub

 

 

2.1.2 

skontaktować się z naszym Działem obsługi klienta za pomocą poczty e-mail lub poczty tradycyjnej (dane kontaktowe wskazane są w punkcie 1.10).

 

2.2 

W celu umożliwienia pracownikom Działu obsługi klienta przeprowadzenia gruntownego i terminowego dochodzenia, prosimy o podanie numeru rezerwacji, pełnych informacji dotyczących skargi oraz, jeśli to możliwe, numeru telefonu do kontaktu w ciągu dnia lub adresu e-mail.

 

2.3 

W przypadku, gdy pasażer chce wnieść skargę na podstawie przepisów Rozporządzenia UE w sprawie pasażerów z 2010 r., składa ją do naszego Działu obsługi klienta, zgodnie z punktem 2.1.2, w ciągu 2 miesięcy od dnia, w którym usługa przewozu została wykonana lub w którym powinna była zostać wykonana. W ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania skargi powiadomimy pasażera, czy skarga została uznana, oddalona lub czy jest w dalszym ciągu rozpatrywana, a ostateczna odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania skargi.

 

2.4 

Alternatywne rozwiązywanie sporów to proces, w którym niezależny organ rozpatruje okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu i próbuje rozwiązać spór bez potrzeby wnoszenia sprawy do sądu. W przypadku nieuwzględnienia skargi złożonej przez pasażera poinformujemy go o możliwości rozwiązania sporu lub jej braku w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR). 

 

2.5 

 W przypadku, gdy pasażer nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez przewoźnika skargi złożonej na podstawie przepisów Rozporządzenia UE w sprawie pasażerów z 2010 r., zgodnie z punktem 2.3, lub nie uzyska on odpowiedzi na taką skargę w wymaganym terminie, może wnieść skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów właściwego ze względu na miejsce (port) rozpoczęcia podróży statkiem przez pasażera. Dane kontaktowe do właściwego organu dostępne są pod poniższym adresem: http://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/maritime/doc/2010_1177_national_enforcement_bodies.pdf

 

2.6

Ponadto, w przypadku dokonania rezerwacji przez Internet, spory mogą być rozpatrywane w trybie online za pośrednictwem administrowanej przez Komisję Europejską Internetowej Platformy Rozwiązywania Sporów (ODR), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

3. REZERWACJA I PŁATNOŚĆ

 

3.1 

Pojazdy i przyczepy przekraczające 6 m długości i/lub 2 m wysokości: Takie pojazdy należy zgłosić podczas rezerwacji. W stosownych przypadkach, należy również zgłosić dodatkowe bagażniki dachowe, rowery itp. Pojazdy te może obejmować opłata dodatkowa. Aby uniknąć wątpliwości, vany zdefiniowane są jako pojazdy przeznaczone do użytku komercyjnego z zabudowaną (lub częściowo zabudowaną) tylną częścią i/lub miejscem na przewóz towarów. Vany należy zgłosić w momencie rezerwacji. Vany na bazie samochodu osobowego zdefiniowane są jako vany powstałe na bazie samochodu osobowego z częściowo zabudowaną tylną częścią i mogą zostać ujęte w rezerwacji jako samochody osobowe zgodnie z ich wymiarami. Minibusy są zdefiniowane jako pojazdy z liczbą siedzeń pasażerów od 9 do 16 i siedzeniem kierowcy. W przypadku przewożenia towarów w celach komercyjnych prosimy zapoznać się z punktem 3.2 poniżej. Brak wcześniejszego zgłoszenia do Stena Line właściwego rodzaju i wymiarów pojazdu może wpłynąć na naszą możliwość przewiezienia pojazdu i może skutkować nałożeniem dodatkowej opłaty, a nawet odmową przewozu.
Więcej informacji o pojazdach kwalifikowanych do przewozu w taryfach pasażerskich, wymiarach i zasadach, znajduje się tu: https://www.stenaline.pl/pojazdy-kwalifikowane

 

3.2 

 Pojazdy przewożące towary lub sprzęt w celach komercyjnych: Takie pojazdy kwalifikują się do odprawy frachtowej i należy zgłosić je jako fracht

 

3.3 

Vany zarejestrowane w Republice Irlandii i sklasyfikowane oraz opodatkowane irlandzkim podatkiem drogowym jako samochody dostawcze: W przypadku podróżowania z Republiki Irlandii pojazdem zarejestrowanym w Republice Irlandii, sklasyfikowanym i opodatkowanym irlandzkim podatkiem drogowym jako samochód dostawczy, należy zgłosić fracht poprzez nasz system przewozów frachtowych, dzwoniąc pod numer 0845 070 4000.W przypadku nieprawidłowego zgłoszenia Stena Line zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowej opłaty na poczet podatku VAT od zapłaconej ceny.

 

3.4 

Wymienione niżej pojazdy są wyłączone z taryf pasażerskich i podlegają taryfom frachtowym oraz Warunkom handlowym dla przewozów frachtowych.

 

 

3.4.1 

Wszystkie pojazdy przewożące towary lub przeznaczone do działalności komercyjnej, niewymienione w punktach 3.2 i 3.3.

 

 

3.5.2 

Pojazdy przewożące towary niebezpieczne.

 

 

3.5.3 

Wszystkie pojazdy zaprojektowane do przewozu towarów, które mają ponad 6 m długości.

 

 

3.5.4 

Wszystkie pojazdy zaprojektowane do użytku komercyjnego holujące przyczepę, których łączna długość z przyczepą przekracza 12.5 m.

 

 

3.5.5 

Wszystkie pojazdy zaprojektowane do użytku komercyjnego, przewożące pojazdy na imprezy sportowe.

 

 

Informacje o taryfach frachtowych i sposobach rezerwacji dostępne są w dziale frachtu.
Więcej informacji o pojazdach kwalifikujących się do odprawy frachtowej znajduje się tu: https://www.stenaline.pl/pojazdy-kwalifikowane

 

3.5 

Przyjęcie rezerwacji i zawarcie umowy: Przyjęcie przez nas płatności od pasażera w związku z rezerwacją nie oznacza przyjęcia rezerwacji. Umowa na usługi ujęte w rezerwacji wejdzie w życie po przyjęciu rezerwacji poprzez wydanie numeru rezerwacji.

 

3.6 

Kiedy należy dokonać płatności:

 

 

3.6.1 

Jeżeli nie wskazano inaczej, płatności za wszystkie rezerwacje należy realizować w momencie dokonywania rezerwacji.

 

 

3.6.2 

W przypadku zarezerwowania biletów w taryfie Flexi lub Premium na ponad 7 dni przed podróżą na Trasie Liverpool–Belfast, Trasie holenderskiej, Trasie Cairnrya–Belfast lub Trasie Wielka Brytania–Irlandia bezzwrotna opłata w wysokości 4 funtów gwarantuje rezerwację i cenę w momencie rezerwacji. Skorzystanie z tej oferty wymaga uiszczenia pełnej ceny rezerwacji w ciągu 2 dni od dokonania rezerwacji. W przypadku niewpłacenia pełnej należnej kwoty przed określoną data wskazaną w momencie rezerwacji mamy prawo anulować rezerwację bez powiadomienia, przy czym kwota 4 funtów nie zostanie zwrócona i nie będą nas wiązać żadne dalsze obowiązki wobec Podróżnego. Zmiany lub anulowanie rezerwacji wiążą się z korektą ceny lub dodatkowymi opłatami zgodnie z punktem 8.3.2. Niniejsza oferta nie jest dostępna w przypadku zakupu biletu w taryfie ekonomicznej.

 

 

3.6.3 

W przypadku zarezerwowania biletu w taryfie Economy lub Flexi wcześniej niż 42 dni przed podróżą na Trasie Kontynentalnej rezerwacje i cenę w momencie rezerwacji gwarantuje bezzwrotny depozyt w wysokości 100 funtów lub 10% ceny rezerwacyjnej (zależnie od tego, która z tych kwot jest wyższa). Skorzystanie z bezzwrotnego depozytu w wysokości 100 funtów lub 10% ceny wymaga wpłaty pozostałej części ceny rezerwacyjnej na co najmniej 42 dni przed rozpoczęciem podróżą. W przeciwnym razie depozyt przepada, a nas nie wiążą żadne dalsze obowiązki wobec Podróżnego. Zmiany lub anulowanie rezerwacji wiążą się z korektą ceny lub dodatkowymi opłatami zgodnie z punktem 8.3.2.

 

3.7 

Metody płatności: Akceptujemy płatności dokonywane większością kart kredytowych i debetowych oraz własnymi kartami podarunkowymi — bez prowizji. W ramach systemu rezerwacji on-line na stronie internetowej Stena Line możliwa jest płatność przelewem internetowym. Płatności można także dokonać gotówką podczas rezerwacji w kasach terminalu promowego lub w jednym z biur podróży – partnerów Stena Line. 

 

3.8 

Obowiązujące ceny:

 

 

3.8.1 

Ceny (obejmujące wszystkie obowiązujące podatki, prowizje i opłaty) podane w złotych (zł) w naszej witrynie internetowej po adresem www.stenaline.pl [oraz w naszych broszurach w języku polskim] dotyczą wyłącznie rezerwacji przyjmowanych w Polsce lub dokonywanych online za pośrednictwem naszej witryny internetowej wskazanej powyżej.

 

 

3.8.2 

 Wszystkie rezerwacje, które nie są dokonywane online, podlegają opłacie rezerwacyjnej w wysokości 40 zł. Opłata rezerwacyjna jest jednorazowa, za pojedynczą rezerwację, bez względu na liczbę osób podróżujących wspólnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. Kursy walut dla rezerwacji dokonanych zagranicą podane są w oddzielnych publikacjach.

 

 

3.8.3 

Pasażerowie, którzy skorzystają z usługi SMS w celu otrzymania informacji o rezerwacji (obejmującej numer rezerwacji oraz datę i godzinę rejsu) w formie wiadomości tekstowej SMS, zostaną obciążeni opłatą w wysokości 5 zł. Opłata nie jest pobierana za powiadomienie wysyłane pocztą elektroniczną.

 

3.9 

Powiadomienie o zmianach w opłatach: Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, w przypadku zmiany w obowiązujących regulacjach w zakresie podatków, opłat lub kosztów nakładanych na nas przez strony trzecie (np. działania rządu, opłaty paliwowe, opłaty środowiskowe, opłaty portowe itp.) w okresie między datą rezerwacji a datą rozpoczęcia pierwszego odcinka podróży, zastrzegamy sobie prawo do korekty stawek podatków, opłat i/lub prowizji (stosownie do przypadku) należnych do zapłaty przez pasażera. Pasażer zostanie pouczony o możliwości zaakceptowania zmiany lub anulowania rezerwacji bez konsekwencji.

 

4. UBEZPIECZENIE

 

 

Zalecamy nabycie dobrowolnego ubezpieczenia Assistance na wypadek awarii Państwa pojazdu. Nadto, w celu uniknięcia lub zminimalizowania kosztów anulowania rezerwacji zalecamy wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w podróży w dowolnie wybranym przez Państwa towarzystwie ubezpieczeniowym.

 

5. PODRÓŻOWANIE LINIAMI STENA LINE

 

5.1 

Odprawa: Obowiązkiem pasażera jest dokonanie odprawy nie później niż w terminie wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji. W przeciwnym razie nie możemy zagwarantować dostępności miejsca i wpuszczenia na pokład. Podróż o innej godzinie i/lub innego dnia może wiązać się z koniecznością dopłaty.

 

5.2 

Dzieci: Dzieci w wieku poniżej lat 16 mogą uczestniczyć w podróży tylko pod opieką osoby dorosłej, natomiast małoletni w wieku od lat 16 do ukończenia 18 lat muszą mieć pisemne zezwolenie od rodzica lub opiekuna na samodzielną podróż. Dzieci do ukończenia 3 lat podróżują bezpłatnie, ale muszą być uwzględnione w liczbie pasażerów na potrzeby rezerwacji.

 

5.3 

Ważność rezerwacji: Rezerwacja jest ważna tylko w odniesieniu do podanych dat i godzin wypłynięć, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. W takich przypadkach - jeśli cena rezerwacji okaże się niższa niż cena właściwa dla przewozu, w którym ostatecznie uczestniczy Pasażer, mamy prawo do zażądania dopłaty przed wejściem na pokład. W odwrotnej natomiast sytuacji, zwrócimy różnicę w cenie biletu po potrąceniu wszelkich stosownych opłat za zmianę podróży, chyba że wybrano taryfę ekonomiczną.

 

5.4 

Grupy liczące co najmniej 20 pasażerów: Pojazdy z co najmniej 20 pasażerami (włączając w to kierowcę i dzieci niezależnie od wieku) muszą zostać zarezerwowane jako grupowe. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod tel +48586609200.

 

5.5 

Wycieczki jednodniowe, programy zwiedzania i rejsy turystyczne:

 

 

5.5.1 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub odwołania wycieczek jednodniowych, programów zwiedzania i rejsów turystycznych do 36 godzin przed godziną/datą odjazdu. Takie usługi oferowane są w zależności od dostępności przydzielonej przestrzeni, która może być ograniczona. 

 

 

5.5.2 

 Podróżny może zaakceptować każdą zmianę wycieczki, programu zwiedzania lub rejsu turystycznego albo anulować rezerwację bez konsekwencji. W przypadku odwołania wycieczki, programu zwiedzania lub rejsu turystycznego przez nas lub przez Podróżnego zgodnie z niniejszym punktem 5.5 zwrócimy wszelkie wpłacone kwoty. 

 

 

Wartość i dostępność ewentualnych posiłków wliczonych w koszt będą podane na odpowiednim voucherze. Rezerwacje ważne są wyłącznie na podróż powrotną tego samego dnia, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Dopuszczalna jest wyłącznie jedna sztuka bagażu podręcznego.

 

5.6 

 Zwierzęta: Zwierzęta domowe mogą być przewożone zgodnie z zasadami przewozu zwierząt obowiązującymi na danej linii promowej obsługiwanej przez Stena Line. Chęć przewozu zwierzęcia pasażer musi bezwzględnie zgłosić podczas dokonywania rezerwacji w celu wykupienia specjalnej kabiny z opcją przewozu zwierząt. Ze względu na zdrowie pasażerów i ich bezpieczeństwo zwierzęta nie są wpuszczane do przestrzeni publicznych (z wyjątkiem certyfikowanych psów przewodników) i muszą pozostać w kabinach w czasie podróży. 
Informacje na temat przewozu zwierząt domowych na linii Gdynia – Karlskrona dostępne są na stronie https://www.stenaline.pl/regulacje/zwierzeta.

 

Więcej informacji na temat niezbędnych dokumentów do przewozu zwierząt domowych znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm.
Należy pamiętać o obowiązku dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i dopełnienia wszelkich formalności przewidzianych przez właściwe przepisy prawa, w tym — jeśli to konieczne — kwarantanny.

 

6. TRANSPORT, GODZINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA PODRÓŻY, TRAS

 

6.1 

Dokładamy wszelkich starań, aby zaoferować pasażerom podróż i przewóz bagażu zgodnie z informacjami w potwierdzeniu rezerwacji. Należy jednak pamiętać, że typ promu, godziny/daty rejsów i miejsca docelowe podróży mogą być uzależnione od zaistniałych warunków pogodowych lub decyzji o zamknięciu portów, a także mogą ulegać zmianom (zgodnie z naszym uznaniem) w zależności od wymogów operacyjnych.

 

6.2 

W przypadku odwołania lub opóźnienia wypłynięcia promu poinformujemy pasażerów o tej sytuacji możliwe najszybciej, przy czym nie później niż 30 minut po planowanym czasie wypłynięcia. Poinformujemy również o przypuszczalnych godzinach wypłynięcia i przybycia promu, gdy tylko taka informacja będzie dostępna.

 

6.3 

Jeżeli z powodu odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usługi przewozu pasażer nie zdąży na połączenie w usłudze przewozu pasażerskiego drogą morską, podejmiemy racjonalnie uzasadnione starania w celu poinformowania pasażera o połączeniach alternatywnych. 

 

6.4 

Jeśli z uzasadnionych względów spodziewamy się, że rozpoczęcie usługi przewozu (wypłynięcie promu) zostanie odwołane lub opóźni się o ponad 90 minut w stosunku do planowanego czasu rozpoczęcia podróży, wówczas zaoferujemy pasażerowi:

 

 

6.4.1 

napoje, przekąski lub posiłki odpowiednio do czasu oczekiwania, pod warunkiem, że są one dostępne w terminalu promowym lub mogą być dostarczone przy rozsądnym nakładzie środków. Jeżeli nie jest to możliwe (według naszego uznania), przekażemy pasażerowi voucher do zrealizowania w każdym porcie Stena Line lub sklepie pokładowym, którego wartość będzie zależeć od czasu oczekiwania, oraz, według wyboru pasażera, 

 

 

6.4.2 

alternatywne odpowiednie połączenie promowe do punktu docelowego wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji, w najwcześniejszym możliwym terminie i bez dodatkowych opłat, o ile takie alternatywne połączenie jest dostępne i może być zapewnione;

lub

zwrot ceny biletu za niewykonany odcinek podróży oraz, w stosownych przypadkach, bezpłatną powrotną usługę przewozu do miejsca  rozpoczęcia podróży  wskazanego w potwierdzeniu rezerwacji danej podróży, w najbliższym możliwym terminie.

 

6.5 

6.5.1 

Jeżeli odwołanie lub opóźnienie wypłynięcia promu wymaga oczekiwania przez jedną lub więcej nocy, zaoferujemy oraz — jeżeli nie uzgodniono inaczej — zorganizujemy na nasz koszt odpowiednie zakwaterowanie na pokładzie promu lub na lądzie oraz transport w obu kierunkach między terminalem promowym a miejscem zakwaterowania. W odniesieniu do każdego pasażera, całkowity koszt takiego zakwaterowania na lądzie, z wyłączeniem transportu w obu kierunkach między terminalem promowym a miejscem zakwaterowania, podlega ograniczeniu do kwoty 80 euro za noc (lub ekwiwalentu tej kwoty w PLN), przez maksymalnie 3 noce.

 

Zapewnimy transport z/do terminala promowego i miejsca zakwaterowania, zwracając poniesione przez pasażera uzasadnione koszty na podstawie przedstawionych rachunków (jeśli jest to wskazane) lub, w przypadku korzystania z własnego środka transportu, zgodnie ze standardem obliczania ryczałtu kilometrowego.

 

 

6.5.2 

Jeżeli odwołanie lub opóźnienie wypłynięcia promu powoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na trasie między miejscem zamieszkania pasażera a terminalem promowym, możemy ograniczyć nasze koszty i zwrócić pasażerowi jedynie konieczne i uzasadnione wydatki na podstawie odpowiednich przedstawionych rachunków lub, w przypadku korzystania z własnego środka transportu, zgodnie ze standardem obliczania ryczałtu kilometrowego.

 

 

6.5.3 

W celu uniknięcia wątpliwości - w przypadku odrzucenia oferty alternatywnego połączenia i podjęcia decyzji o oczekiwaniu w terminalu promowym, pasażerowi nie przysługuje zapewnienie ani finansowanie żadnego zakwaterowania.

 

6.6 

Nie tracąc prawa do przewozu, pasażerowie mogą domagać się od przewoźnika odszkodowania w przypadku opóźnionego przybycia do miejsca docelowego określonego w umowie przewozu (potwierdzeniu rezerwacji). Minimalny poziom odszkodowania wynosi 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego co najmniej:

 

 

6.6.1 

godzinę w przypadku rejsu rozkładowego trwającego do czterech godzin;

 

 

 

6.6.2 

dwie godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż cztery godziny, ale nieprzekraczającego ośmiu godzin;

 

 

6.6.3 

trzy godziny w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż osiem godzin, ale nieprzekraczającego 24 godzin; lub

 

 

6.6.4 

sześć godzin w przypadku rejsu rozkładowego trwającego dłużej niż 24 godziny.

 

6.7 

Jeżeli opóźnienie ponad dwukrotnie przekracza czas określony w punkcie 6.6 powyżej, odszkodowanie wynosi 50% ceny biletu.

 

6.8 

Gdy przewóz dotyczy podróży w obie strony, odszkodowanie za opóźnienie zakończenia podróży tam lub z powrotem obliczane jest na podstawie połowy ceny zapłaconej za usługę przewozu.

 

6.9 

Odszkodowanie, o którym mowa w punktach 6.6-6.8 powyżej, ma postać vouchera, z zastrzeżeniem, iż na wniosek pasażera odszkodowanie jest wypłacane w formie pieniężnej.

 

6.10 

Odszkodowanie przysługujące na podstawie punktów 6.6 -6.8 powyżej, nie zostanie wypłacone, jeżeli jego kwota nie przekracza 6 euro.

 

6.11 

Pomoc w razie odwołania lub opóźnienia wypłynięcia, zmiana trasy oraz zwrot kosztów biletu w przypadku odwołania lub opóźnienia rozpoczęcia usługi przewozu, a także odszkodowanie w przypadku opóźnionego zakończenia podróży nie przysługuje, jeśli Pasażer posiada bilet otwarty, jeżeli czas wypłynięcia nie jest wyszczególniony, jeżeli pasażer został poinformowany o odwołaniu lub opóźnieniu przed zakupem biletu lub jeżeli odwołanie bądź opóźnienie wynika z winy pasażera.

 

6.12 

6.12.1 

Odszkodowanie na podstawie punktów 6.6-6.8 powyżej nie przysługuje, jeżeli odwołanie lub opóźnienie są spowodowane warunkami pogodowymi, które zagrażają bezpiecznej eksploatacji statku lub nadzwyczajnymi okolicznościami utrudniającymi wykonanie usługi przewozu, których nie można było uniknąć nawet przy podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Pasażerowi nie przysługują uprawnienia do bezpłatnego zakwaterowania, transportu lub zwrotu kosztów, o których mowa w punkcie 6.5 powyżej, jeżeli odwołanie lub opóźnienie są spowodowane warunkami pogodowymi, które zagrażają bezpiecznej eksploatacji statku.

 

 

6.12.2 

 Warunki pogodowe stwarzające zagrożenie dla bezpiecznej eksploatacji statku obejmują między innymi silne wiatry, wzburzone morze, silne prądy wodne, trudne warunki związane z występowaniem lodu, skrajnie wysokie lub niskie poziomy wód, huragany, tornada i powodzie. Nadzwyczajne okoliczności obejmują między innymi: klęski żywiołowe, w tym pożary i trzęsienia ziemi, ataki terrorystyczne, wojny i wojskowe lub cywilne konflikty zbrojne, powstania, wojskowe lub bezprawne konfiskaty, spory pracownicze, blokady portów, wysadzanie na ląd wszelkich osób chorych, rannych lub zmarłych, operacje poszukiwawcze i ratownicze na morzu lub śródlądowych drogach wodnych, działania niezbędne, aby chronić środowisko, decyzje podjęte przez organy zarządzające ruchem lub władze portowe oraz decyzje podjęte przez właściwe organy w zakresie ładu i bezpieczeństwa publicznego, a także w odpowiedzi na pilne potrzeby transportowe.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PASAŻERÓW

 

7.1 

Zwroty: Podróżni akceptują, że w przypadku zmiany lub odwołania ustaleń dotyczących dokonanej rezerwacji, innych niż te wyraźnie wymienione w punkcie 8, nie będą uprawnieni do zwrotu poniesionych kosztów.

 

7.2 

Bezpieczeństwo i ochrona:

 

 

7.2.1 

Pasażer przyjmuje do wiadomości, że jesteśmy uprawnieni według własnego uznania (jedynie z zastrzeżeniem zwrotu opłaty) do odmowy usługi przewozu każdej osoby, bagażu lub samochodu z jakiegokolwiek powodu związanego z bezpieczeństwem, ochroną i interesem innych pasażerów oraz w celu zapewnienia zgodności z przepisami imigracyjnymi, celnymi, zdrowotnymi lub innymi obowiązującymi regulacjami. Pasażer musi przestrzegać wszelkich regulacji i zawiadomień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz wszelkich instrukcji otrzymanych od naszych pracowników lub agentów.

 

 

7.2.2 

 Pasażer jest zobowiązany do zachowywania się przez cały czas w sposób niestanowiący niebezpieczeństwa lub zagrożenia dla jakichkolwiek osób lub mienia, nie może powodować obrażeń innych osób ani dopuszczać się napaści na jakiekolwiek osoby, dopuszczać się gróźb, przemocy ani obelżywego traktowania w stosunku do innych pasażerów lub członków załogi, dopuszczać się kradzieży ani powodować utraty lub uszkodzenia mienia, powodować uszczerbku na zdrowiu, jak również stresu, dyskomfortu i niepotrzebnej niedogodności jakiegokolwiek pasażera lub członka załogi. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn w naszej opinii zachowanie pasażera może powodować obawy, zastrzegamy sobie prawo do odmowy wejścia na pokład lub zażądania opuszczenia pokładu i/lub opuszczenia obiektów terminalu. Ponadto możemy zgłosić tę sprawę właściwej jednostce policji lub innego organu ścigania. Zastrzegamy sobie również prawo do odmowy transportu w drodze powrotnej, a także kiedykolwiek w przyszłości. W takich okolicznościach nie zostanie zwrócona żadna kwota uiszczona za daną podróż, nie będziemy ponosić wobec pasażera żadnej odpowiedzialności w wyniku odwołania podróży oraz pasażer będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów, które ponieśliśmy w związku z naprawą lub wymianą utraconego, uszkodzonego lub zniszczonego przez pasażera mienia oraz wypłatą odszkodowania za działania pasażera jakiemukolwiek pasażerowi lub członkowi załogi.

 

7.3 

Broń palna, towary niebezpieczne i zwierzęta: Zabrania się posiadania i przewożenia ze sobą niebezpiecznych towarów (w tym, między innymi, butli gazowych), broni palnej oraz zwierząt podczas podróży bez uzyskania naszego uprzedniego pisemnego pozwolenia oraz bez przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji i uzyskania wszelkich stosownych licencji.

 

7.4 

Przeszukanie: Pasażer akceptuje, że zarówno my, jak i władze każdego właściwego portu, jesteśmy uprawnieni do przeszukania pasażerów i pojazdów zgodnie z wszelkimi ustawowymi lub innymi prawnymi wymaganiami.

 

7.5 

Podróż z innym przewoźnikiem na zasadzie time share na linii Stena Line: Pasażer akceptuje, że podczas podróżowania w zastępstwie (time share) z innym przewoźnikiem promowym (lub podróżując na promie Stena Line w zastępstwie za innego przewoźnika) jest zobowiązany do przestrzegania niniejszych Warunków przewozu.

 

7.6 

STRATA/USZKODZENIE BAGAŻU: Zgodnie z niniejszymi Warunkami przewozu jesteśmy odpowiedzialni za szkodę poniesioną w wyniku uszkodzenia bagażu, jeżeli incydent, który spowodował szkodę, wystąpił w trakcie przewozu morskiego i powstał z winy lub niedbalstwa linii Stena Line, ich pracowników lub agentów działających w ramach swoich obowiązków służbowych.

 

W przypadku widocznego uszkodzenia bagażu nie odpowiadamy za żadne straty dopóki nie otrzymamy od pasażera pisemnego powiadomienia:

 

 

7.6.1 

przed opuszczeniem lub podczas opuszczania pokładu promu - w przypadku bagażu kabinowego oraz 

 

 

7.6.2 

przed jego odbiorem lub podczas jego odbioru - w przypadku każdego innego bagażu.

 

Jeśli uszkodzenie bagażu nie jest widoczne, wymagamy pisemnego powiadomienia w ciągu 15 dni od opuszczenia pokładu lub przekazania bagażu pasażerowi albo od momentu, w którym takie przekazanie powinno mieć miejsce. Bagaż będzie uznany za otrzymany w stanie nieuszkodzonym, jeżeli nie otrzymamy od Państwa powiadomienia w określonym czasie, wskazanym powyżej. Zawiadomienie na piśmie nie jest jednak konieczne, gdy stan bagażu w momencie przyjmowania był przedmiotem wspólnych oględzin lub inspekcji. . Nie odpowiadamy w żaden sposób za zgubienie ani uszkodzenie gotówki, zbywalnych papierów wartościowych, złota, srebra, biżuterii, z wyjątkiem sytuacji, gdy te kosztowności zostały przekazane nam do depozytu w celu przechowania. W przeciwnym razie nasza ewentualna odpowiedzialność jest ustalana zgodnie z Konwencją i zawsze podlega potrąceniu w wysokości 149 SDR w stosunku do każdego roszczenia oraz potrąceniu w wysokości 330 SDR w razie uszkodzenia pojazdu, które to kwoty będą potrącane od należności za utratę lub uszkodzenie.

 

7.7 

Pozostawiony bagaż: Bagaż pozostawiony po zakończeniu podróży możemy po upływie uzasadnionego okresu sprzedać, a następnie rozliczyć się z pasażerem z uzyskanego dochodu (pomniejszonego o opłaty magazynowe i koszty sprzedaży), pod warunkiem, że pasażer zgłosi roszczenie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia podróży.

 

7.8 

Pozostanie na pokładzie: Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pasażer i/lub bagaż nie opuści pokładu po zakończeniu podróży, pasażer i/lub bagaż może zostać, według naszego uznania, przewieziony z powrotem do portu początkowego lub do innego portu. Koszt takiego przewozu pokrywa pasażer. Niniejsza regulacja nie dotyczy przypadku, gdy przyczyna nieopuszczenia pokładu po zakończeniu podróży przez pasażera lub bagaż leży po naszej stronie.

 

7.9 

Dokumentacja: Pasażer akceptuje obowiązek zwrotu nam w całości wszelkich grzywien, kosztów repatriacji lub innych kosztów wydania, kosztów zatrzymania i innych powiązanych wydatków poniesionych przez nas z powodu nieposiadania przez pasażera wszystkich dokumentów wymaganych przez przepisy imigracyjne, celne, zdrowotne i inne obowiązujące regulacje. Wybierając się w podróż należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, czyli paszport lub dowod osobisty.

 

7.10 

Alkohol: Niedozwolone jest wnoszenie jakiegokolwiek alkoholu na pokład w celu konsumpcji podczas podróży. Zastrzegamy sobie prawo, wedle własnego uznania, do niepodlegającej odszkodowaniu konfiskaty wszelkiego alkoholu, który mógł zostać zabrany w tym celu. Na pokładzie można spożywać wyłącznie alkohol, który został zakupiony w barach i restauracjach pokładowych. Zastrzegamy sobie prawo do konfiskaty wszelkiego innego alkoholu spożywanego na pokładzie (w tym zakupionego w sklepach pokładowych) bez odszkodowania.

 

8. ZMIANY/ANULOWANIE REZERWACJI

 

8.1 

Rezerwację podróży można anulować w dowolnym momencie przed wypłynięciem, jednak może wiązać się to z koniecznością uiszczenia opłat za anulowanie wskazanych w punkcie 8.3.2 niniejszych Warunków przewozu. 

 

[Wysokość opłat za zmianę lub anulowanie rezerwacji zależy od wybranej przez pasażera taryfy (Economy, Flexi lub Premium) przy dokonaniu danej rezerwacji]

 

8.2 

Metody zmiany / anulowania rezerwacji: Rezerwację można zmienić lub anulować telefonicznie, przez witrynę internetową Stena Line lub poprzez poinformowanie nas o tym na piśmie. Dane kontaktowe z naszym Działem obsługi klienta wskazane są punkcie 1.10.

 

8.3 

Opłaty za zmiany/anulowanie rezerwacji (opłaty dotyczą podróży w jedną stronę, z portu do portu):

 

 

8.3.1 

Zmiany trasy, daty lub godziny podróży i/lub zmiany liczby pasażerów bądź pojazdów, i/lub dodanie dodatkowych pozycji do rezerwacji (w miarę dostępności) może skutkować wzrostem ceny („korekta ceny”).

 

 

8.3.2 

Opłaty za zmiany lub anulowanie rezerwacji wraz z innymi należnymi opłatami przedstawiono poniżej (dotyczy linii Gdynia-Karlskrona):

 

     
 

Taryfa ekonomiczna

Taryfa Flexi

Taryfa Premium

Jakie opłaty poniosę za zmianę rezerwacji przed podróżą:

Opłata za każdorazową zmianę wynosi 210 zł (przejazd z pojazdem, z wyjątkiem roweru) lub 40 zł (piesi oraz piesi z rowerem).
Dopłata wynikająca z różnicy cen rejsów.
Dodatkowo mogą zostać naliczone inne opłaty związane ze zmianą: opłata za zmianę godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji w taryfie Economy oraz opłata za obsługę przez konsultanta (jeżeli zmian dokonano telefonicznie, mailowo lub osobiście).

Jeżeli w rezerwacji jest więcej niż 1 rejs (na przykład jest to podróż w dwie strony) opłaty pobiera się niezależnie za każdy ze zmienianych rejsów.

Dopłata wynikająca z różnicy cen rejsów, bez opłaty za zmianę.

Dopłata wynikająca z różnicy cen rejsów, bez opłaty za zmianę.

Jakie opłaty poniosę za anulowanie rezerwacji przed pierwszym odcinkiem podróży:

     

Do 24 godzin przed podróżą

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

Bez opłat*

Bez opłat*

Do 2 godzin przed podróżą

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

50% wartości rezerwacji*

Bez opłat*

W ciągu 2 godzin do wypłynięcia

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

Jakie opłaty poniosę za odwołanie rezerwacji po wypłynięciu lub w razie nieprzybycia:

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

100% wartości rezerwacji (włącznie z usługami dodatkowymi jak kabiny i posiłki)

Czy przysługują mi jakiekolwiek dodatki?

Nie

Nie

Priorytetowy zjazd z promu; śniadanie (linia Gdynia-Karlskrona, na innych liniach inne dodatki)

Czy płatność kartą debetową lub kredytową jest obciążona opłatą?

Brak prowizji / opłaty

Brak prowizji / opłaty

Brak prowizji / opłaty

Czy za dokonanie rezerwacji naliczania jest opłata?

Obowiązuje opłata rezerwacyjna za obsługę przez konsultanta Stena Line (telefonicznie lub osobiście): 40 zł. Brak opłat za rezerwacje online.

Obowiązuje opłata rezerwacyjna za obsługę przez konsultanta Stena Line (telefonicznie lub osobiście): 40 zł. Brak opłat za rezerwacje online.

Obowiązuje opłata rezerwacyjna za obsługę przez konsultanta Stena Line (telefonicznie lub osobiście): 40 zł. Brak opłat za rezerwacje online.

Czy jest naliczana opłata za odroczenie płatności?

Usługa niedostępna.

Opłata za odroczenie płatności w wys. 45 zł jest bezzwrotna, natomiast pozostałe warunki taryfy pozostają bez zmian. W przypadku anulowania rezerwacji, kwota 10% zaliczki zostanie zwrócona w zależności od terminów i zasad określonych w tych warunkach. Pełnej płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Dla rezerwacji dokonanych na mniej niż 7 dni przed podróżą usługa nie jest dostępna.

Opłata za odroczenie płatności w wys. 45 zł jest bezzwrotna, natomiast pozostałe warunki taryfy pozostają bez zmian. W przypadku anulowania rezerwacji, kwota 10% zaliczki zostanie zwrócona w zależności od terminów i zasad określonych w tych warunkach. Pełnej płatności należy dokonać w ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji. Dla rezerwacji dokonanych na mniej niż 7 dni przed podróżą usługa nie jest dostępna.

Czy jest naliczana opłata za przewóz zwierząt?

Tak, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Tak, zgodnie z aktualnym cennikiem.

Tak, zgodnie z aktualnym cennikiem.

       

 

 

*Dodatkowo mogą zostać naliczone inne opłaty związane ze zmianą: opłata za obsługę przez konsultanta (jeżeli zmian dokonano telefonicznie, mailowo lub osobiście).


Informacje o opłatach, zasadach taryf oraz opłatach dodatkowych znajdują się na: 
https://www.stenaline.pl/trasy/gdynia-karlskrona/cennik

 

 

8.3.3 

W przypadku anulowania rezerwacji wycieczki jednodniowej, programu zwiedzania lub rejsu wycieczkowego nie przysługuje zwrot zgodnie z odrębnymi zasadami z wyjątkiem sytuacji, w których ma zastosowanie punkt 5.5.

 

 

8.3.4 

Opłaty za odwołanie różnią się w przypadku rezerwacji zależnie od taryfy i rodzaju wyjazdu— więcej szczegółów można uzyskać pod numerem telefonu +48586609200

 

8.4 

Zwroty: Zwrot, o którym mowa w punkcie 6.4.2, zostanie wypłacony w ciągu 7 dni. Odszkodowanie przysługujące na podstawie punktów 6.6-6.8, zostanie wypłacone w ciągu jednego miesiąca od złożenia wniosku o odszkodowanie. [z potrąceniem wszelkich opłat za odwołanie i z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych warunków dotyczących zakupionego produktu, pod warunkiem, że roszczenie zostanie zgłoszone w ciągu 12 miesięcy od planowanej daty wypłynięcia. Zwroty nie przysługują w przypadku: 

 

 

8.4.1 

rezygnacji ze wstępnie zarezerwowanych miejsc,

 

 

8.4.2 

niewykorzystanych elementów rezerwacji.

 

8.5 

Numer rezerwacji: Pasażer musi mieć przy sobie numer rezerwacji lub potwierdzenie rezerwacji w celu okazania przewoźnikowi za każdym razem, gdy chce skorzystać z zarezerwowanej usługi.

 

8.6 

Złe warunki pogodowe: Złe warunki pogodowe lub stan morza mogą skutkować odwołaniem niektórych usług. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewniać pasażerom wsparcie w takich sytuacjach, jednak nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne koszty lub niedogodności, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów oraz treści niniejszych warunków Przewozu.

 

9. NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

9.1 

Zgodnie z punktem 7.6 i pozostałą częścią niniejszego punktu 9 odpowiadamy za szkody poniesione w wyniku śmierci i obrażeń ciała, utraty lub uszkodzenia bagażu, jeżeli incydent, który spowodował szkodę, wystąpił w trakcie przewozu i powstał z winy lub zaniedbania przewoźnika bądź jego pracowników lub agentów działających w ramach swoich obowiązków służbowych. 

 

9.2 

Ograniczenia i wyłączenia:

 

 

9.2.1 

Nasza odpowiedzialność w przypadku śmierci lub obrażeń ciała, które nie wynikają z naszego zaniedbania, w żadnym przypadku nie będzie przekraczać stosownego limitu ustalonego w Konwencji i/lub PLR — zależnie od tego, która z tych regulacji ma zastosowanie. Nasza odpowiedzialność w przypadku zgubionego lub uszkodzonego mienia (niezależnie od tego, gdzie zagubienie lub uszkodzenie miało miejsce) w żadnym przypadku nie będzie przekraczać kwot równych stosownym limitom ustalonym w Konwencji i/lub PLR — zależnie od tego, która z tych regulacji ma zastosowanie.

 

 

9.2.2 

Punkt 7.6 zawiera dalsze ograniczenia naszej odpowiedzialności w odniesieniu do konkretnych przedmiotów. Nie odpowiadamy przed pasażerem (ani innymi pasażerami podróżującymi w ramach rezerwacji dokonanej przez danego pasażera) za żadne straty, które nie stanowią normalnego następstwa, chyba że pasażer poinformował nas przed dokonaniem lub po dokonaniu rezerwacji o szczególnych faktach lub okolicznościach istotnych dla każdego takiego roszczenia, a my świadomie przyjęliśmy takie dodatkowe ryzyko.

 

9.3 

Jeżeli Konwencja i/lub PLR bądź inne stosowne przepisy nie przewidują inaczej, nie odpowiadamy przed pasażerem w żaden sposób w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego z powodu:

 

 

9.3.1 

winy pasażera lub winy innej osoby objętej rezerwacją pasażera lub

 

 

9.3.2 

działania lub zaniechania osoby trzeciej, niezwiązanej ze świadczeniem jakiejkolwiek usługi zawartej w umowie przewozu, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć

 

 

9.3.3 

 
   

9.3.3.1 

jakichkolwiek nietypowych i nieprzewidywalnych okoliczności pozostających poza naszą kontrolą, których konsekwencji nie można byłoby uniknąć nawet przy dołożeniu należytej staranności, lub

 

   

9.3.3.2 

zdarzenia, którego ani my, ani żaden dostawca usług nie moglibyśmy przewidzieć ani uniknąć nawet przy dołożeniu należytej staranności.

 

9.4 

Przedawnienie roszczeń: Każde roszczenie odszkodowawcze wynikające ze śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera albo utraty lub uszkodzenia bagażu przedawnia się po dwóch latach z zastrzeżeniem ewentualnego zawieszenia lub przerwania biegu przedawnienia, które mogą być dopuszczalne zgodnie z Konwencją lub PLR.

 

 

Okres przedawnienia oblicza się w następujący sposób:

 

 

9.4.1 

w przypadku uszkodzenia ciała — od daty opuszczenia pokładu przez pasażera;

 

 

9.4.2 

w przypadku śmierci podczas podróży — od daty, w której pasażer powinien opuścić pokład; w przypadku uszkodzenia ciała zaistniałego podczas podróży i skutkującego śmiercią pasażera po opuszczeniu pokładu — od daty śmierci, przy czym okres ten nie może przekraczać trzech lat od daty opuszczenia pokładu, oraz

 

 

9.4.3 

w przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu — od daty opuszczenia pokładu lub daty, w której powinno nastąpić opuszczenie pokładu, zależnie od tego, która z nich jest późniejsza.

 

9.5

PRAWA PODRÓŻNYCH

 

 

9.5.1 

Podlegamy prawnemu obowiązkowi dostarczania usług zgodnych z umową przewozu w sposób kompetentny i z należytą starannością.

 

 

9.5.2 

Żadne postanowienia niniejszych Warunków przewozu nie naruszają praw ani środków prawnych przysługujących pasażerom na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów, które mają zastosowanie.

 

 

9.5.3 

Aby uzyskać szczegółowe informacje o prawach i środkach prawych przysługujących pasażerom, prosimy o kontakt z biurem porad obywatelskich / miejskim lub powiatowym rzecznikiem konsumentów.

 

10. PASAŻEROWIE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

10.1 

Postanowienia ogólne i zastrzeżenia: Osoby niepełnosprawne lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej powinny nas powiadomić w momencie dokonywania rezerwacji lub kupowania biletu w przedsprzedaży o szczególnych potrzebach w zakresie zakwaterowania, miejsc siedzących lub wymaganych usług lub o potrzebie wniesienia na pokład sprzętu medycznego lub psa przewodnika, pod warunkiem że potrzeby te są w tym czasie znane.

 

10.2 

Udzielimy pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej, pod warunkiem, że zostaniemy powiadomieni o potrzebie udzielenia pomocy co najmniej 48 godzin przed koniecznością udzielenia pomocy.

 

10.3 

Pasażer, o którym mowa w punkcie 10.1 powyżej powinien zgłosić się do oznaczonego punktu w porcie (terminalu promowym Stena Line) na co najmniej 60 minut przed opublikowanym czasem wchodzenia na pokład promu lub o godzinie podanej na potwierdzeniu rezerwacji.

 

10.4 

Podróż z opiekunem: Pasażer może zostać zobowiązany do podróży z opiekunem, jeśli jest to bezwzględnie konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub jeśli pasażer nie jest w stanie samodzielnie ewakuować się z promu lub zrozumieć instrukcji bezpieczeństwa. Każdy taki opiekun podróżuje bezpłatnie po przedstawieniu odpowiedniego dowodu, np. zaświadczenia od lekarza, poświadczającego konieczność posiadania opiekuna przez pasażera.

 

10.5 

Możemy odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub innego udostępnienia biletu lub przyjęcia na pokład osoby niepełnosprawnej lub osoby o ograniczonej sprawności ruchowej:

 

 

10.5.1 

ze względu na obowiązujące wymogi w zakresie bezpieczeństwa określone w prawie międzynarodowym, unijnym lub krajowym lub ze względu na wymogi dotyczące bezpieczeństwa określone przez właściwe organy;

 

 

10.5.2 

w przypadkach gdy konstrukcja promu lub infrastruktura portu i jego wyposażenie, w tym terminali portowych, uniemożliwia wejście na pokład lub zejście na ląd lub gdy przewóz rzeczonej osoby nie może być przeprowadzony w sposób bezpieczny lub nie jest wykonalny z punktu widzenia eksploatacyjnego;

 

 

10.5.3 

w celu zachowania zgodności z polityką bezpieczeństwa Stena Line lub

 

 

10.5.4 

gdy nie jest dostępne odpowiednie zakwaterowanie (np. kabiny przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

 

 

Ponieważ liczba pasażerów - osób niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej może się różnić w zależności od statku i portu, istotne jest powiadomienie nas o swojej niepełnosprawności i wymogach udzielenia specjalnej pomocy zgodnie z punktem 10.1 powyżej.

 

10.6 

Jeżeli zostaniemy poinformowani o szczególnych potrzebach zgodnie z punktem 10.1, ale przewóz pasażera będzie niemożliwy z powodów, o których mowa w punkcie 10.5 powyżej, dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby zaproponować odpowiedni alternatywny transport lub zwrot ceny biletu.

 

10.7 

Ponosimy odpowiedzialność za straty wynikające z utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się lub innego sprzętu specjalistycznego używanego przez osobę niepełnosprawną lub osobę o ograniczonej sprawności ruchowej, jeżeli do zdarzenia, które spowodowało straty, doszło z winy lub z powodu zaniedbania przewoźnika lub operatora terminalu. Wysokość odszkodowania odpowiada wartości odtworzeniowej tego sprzętu lub, w odpowiednich przypadkach, kosztom jego naprawy. 

 

11. DOZWOLONE CELE WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Cele wykorzystywania danych osobowych Podróżnych. Dane osobowe pasażerów będą wykorzystywane przez Stena Line zgodnie z Polityką prywatności. Szczegóły dostępne są w dziale Polityka prywatności Stena Line pod poniższym adresem: https://www.stenaline.pl/regulacje/polityka-prywatnosci. Prosimy o zapoznanie się z treścią naszej Polityki prywatności, ponieważ zawiera on ważne informacje dotyczące danych udostępnianych przez pasażerów. 

 

12. INNE WAŻNE WARUNKI

 

12.1 

Nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków przewozu możemy przenieść na inne podmioty. Nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków przewozu możemy przenieść na inny podmiot prawny, jednak nie będzie to mieć wpływu na prawa i obowiązki pasażerów wynikające z niniejszych Warunków. 

 

12.2 

Przeniesienie przez pasażerów ich praw na inną osobę wymaga naszej zgody. Pasażerowie są uprawnieni do przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków przewozu na inna osobę tylko po uzyskaniu naszej pisemnej zgody. 

 

12.3 

W przypadku stwierdzenia przez sąd, że część niniejszych Warunków przewozu jest niezgodna z prawem, pozostałe warunki pozostają w mocy. Każdy z punktów niniejszych Warunków przewozu obowiązuje niezależnie od innych. Jeżeli jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ zdecyduje, że jakikolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe punkty zachowują pozostają w mocy.

 

12.4 

Nawet w przypadku opóźnienia w wykonaniu przez nas postanowień niniejszych Warunków przewozu, będziemy mogli wykonać je w przyszłości. Jeżeli nie zobowiążemy pasażera niezwłocznie do spełnienia jakiegokolwiek wymogu wynikającego z niniejszych Warunków przewozu lub jeśli opóźnimy podjęcie działań wobec pasażera w związku z naruszeniem umowy, nie będzie oznaczać to, że wspomniany wymóg pasażera nie obowiązuje i nie będzie to przeszkodą w podjęciu działań wobec pasażera w późniejszym terminie.

 

12.5 

Rozbieżności między niniejszymi Warunkami przewozu i wszelkimi innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami: W przypadku rozbieżności między niniejszymi Warunkami przewozu i jakimikolwiek bezwzględnie obowiązującymi przepisami, mają zastosowanie warunki bardziej korzystne dla pasażera.

 

12.6 

Prawo właściwe i jurysdykcja sądowa: Zawarta z pasażerem umowa oraz wszelkie związane z tym ustalenia podlegają właściwości prawa szwedzkiego, a wszelkie postępowania sądowe między nami a pasażerem będą podlegać jurysdykcji sądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym niewyłącznej właściwości sądów szwedzkich.

 

    />
 

 


1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.
1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.
1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.
1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.
1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.
1.2.11 „SDR” oznacza specjalne prawa ciągnienia, dla których codzienne kursy wymiany można znaleźć w witrynie Międzynarodowego Funduszu Walutowego http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx.

2.2 W celu umożliwienia pracownikom Działu obsługi klienta przeprowadzenia gruntownego i terminowego dochodzenia, prosimy o podanie numeru rezerwacji, pełnych informacji dotyczących skargi oraz, jeśli to możliwe, numeru telefonu do kontaktu w ciągu dnia lub adresu e-mail.
2.2 W celu umożliwienia pracownikom Działu obsługi klienta przeprowadzenia gruntownego i terminowego dochodzenia, prosimy o podanie numeru rezerwacji, pełnych informacji dotyczących skargi oraz, jeśli to możliwe, numeru telefonu do kontaktu w ciągu dnia lub adresu e-mail.
2.2 W celu umożliwienia pracownikom Działu obsługi klienta przeprowadzenia gruntownego i terminowego dochodzenia, prosimy o podanie numeru rezerwacji, pełnych informacji dotyczących skargi oraz, jeśli to możliwe, numeru telefonu do kontaktu w ciągu dnia lub adresu e-mail.