Rezerwacja biletów

Opłaty obowiązujące na liniach Stena Line

Opłaty Stena Line 2015

Opłata za obsługę przez konsultanta Stena Line (telefonicznie lub osobiście)

Wykonanie rezerwacji: 40 zł

Wykonanie rezerwacji przez konsultanta Stena Line przez telefon, e-mail lub w kasie na terminalu w Gdyni wiąże się z opłatą w wysokości 40 zł. Opłata jest jednorazowa, za pojedynczą rezerwację, bez względu na liczbę osób podróżujących wspólnie. Opłata jest bezzwrotna.

Rezerwację można zrobić bez tej opłaty samodzielnie w internetowym systemie rezerwacyjnym Stena Line.

Zmiany w rezerwacji: 10 zł

Zmiana istniejącej rezerwacji przez konsultanta Stena Line przez telefon, e-mail lub w kasie na terminalu w Gdyni wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł. Opłata jest pobierana jednorazowo za dokonanie wszystkich zmian podczas jednej rozmowy - bez względu na liczbę zmian, czy liczbę osób podróżujących wspólnie w ramach danej rezerwacji. Opłata jest pobierana za samą pomoc konsultanta; do tego należy doliczyć inne obowiązujące opłaty, jak na przykład opłata manipulacyjna za zmianę daty rejsu. Opłata jest bezzwrotna.

Z opłaty zwolnione są następujące zmiany w rezerwacji:

  •  zmiana nazwisk i imion pasażerów;
  •  zmiana danych teleadresowych: adresu pocztowego, telefonu, adresu e-mail;
  • wpisanie numery rejestracyjnego samochodu;
  • ponowna wysyłka potwierdzenia rejsu.

Wszelkich zmian można dokonać bez tej opłaty samodzielnie w internetowym systemie rezerwacyjnym Stena Line.


Opłata za anulowanie rejsu w taryfach Economy - Flexi - Premium

W przypadku anulowania rejsu pobiera się opłatę, której wysokość zależy od wybranej taryfy oraz od wyprzedzenia do planowanego wypłynięcia. Wszelkie opłaty dotyczą rejsu w jedną stronę. Jeżeli w rezerwacji jest więcej niż 1 rejs (na przykład jest to podróż w dwie strony) opłaty pobiera się niezależnie za każdy z anulowanych rejsów.


Taryfa Economy - Opłata za anulowanie 100% w każdym wypadku

Taryfa Economy jest bezzwrotna, to znaczy, że w przypadku anulowania nie zwraca się wartości anulowanego rejsu, ani też wartości usług dodatkowych w tym rejsie (kabina, posiłki itp.). W przypadku niestawienia się do odprawy lub anulowania rejsu na mniej niż 2h przed wypłynięciem, opłata wynosi 100% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie.


Taryfa Flexi - Bez opłat za anulowanie do 24h przed rejsem

Elastyczne warunki taryfy Flexi pozwalaja na anulowanie rejsu aż do 24h przed planowanym wypłynięciem za opłatą zaledwie 12 zł. Później, tj. pomiędzy 24h a 2h przed planowanym wypłynięciem, opłata za anulowanie wynosi 50% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie. W przypadku niestawienia się do odprawy lub anulowania rejsu na mniej niż 2h przed wypłynięciem, opłata wynosi 100% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie.


Taryfa Premium - Bez opłat za anulowanie do 2h przed rejsem

W najbardziej liberalnej taryfie Premium można anulować rejs nawet do 2h przed planowanym wypłynięciem za opłatą zaledwie 12 zł. W przypadku niestawienia się do odprawy lub anulowania rejsu na mniej niż 2h przed wypłynięciem, opłata wynosi 100% wartości anulowanego rejsu oraz usług dodatkowych w tym rejsie.

W przypadku podróży obejmującej także rejs powrotny, opłata za anulowanie rezerwacji pobierana będzie z uwzględnieniem okresu pomiędzy dniem anulowania rezerwacji, a każdą datą wypłynięcia traktowaną z osobna.

Powyższe zasady dotyczą tylko rejsów w taryfach EFP, nie dotyczą rejsów turystycznych, gdzie obowiązują odrębne zasady.


Opłata za zmianę godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji


Taryfa Economy

Dokonanie zmiany godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji w taryfie Economy wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości: 210 zł (dla rezerwacji z pojazdem, z wyjątkiem roweru) lub 40 zł (dla rezerwacji pasażerów pieszych i pasażerów z rowerem). Opłata jest pobierana jednorazowo za dokonanie wszystkich zmian podczas jednej rozmowy lub sesji w Internecie - bez względu na liczbę zmian, liczbę osób podróżujących wspólnie w ramach danej rezerwacji w jednym kierunku.


Taryfa Flexi i Premium

Taryfy Flexi i Premium umożliwiają dokonanie zmian godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji bez opłaty manipulacyjnej.


Dopłata wynikająca z różnicy cen rejsów

Jeżeli zmieniono rezerwację na rejs o wyższej cenie, należy uiścić dopłatę wynikającą z różnicy cen rejsów. Dodatkowo mogą zostać naliczone inne opłaty związane ze zmianą: opłata za zmianę godziny, daty, kierunku rejsu lub linii promowej w rezerwacji w taryfie Economy oraz opłata za obsługę przez konsultanta (jeżeli zmian dokonano telefonicznie, mailowo lub osobiście).

Zwrot wynikający z różnicy cen rejsów

Jeżeli zmieniono rezerwację na rejs o niższej cenie:


Taryfa Economy

Jeżeli w rezerwacji dokonano zmian, różnicy w cenach nie zwraca się, nawet jeżeli dokonano zmiany na składowe o niższej cenie (dotyczy: terminu i rodzaju rejsu,  rodzaju i wysokości pojazdów, przyczep, pasażerów, kabin).


Taryfy Flexi

Zwraca się różnicę cen rejsów do 24h przed planowanym wypłynięciem. Zmiany w rezerwacji dokonane na mniej niż 24h przez planowanym wypłynięciem, są objęte kosztami anulowania, tj. od 24h do 2h przed rejsem: 50% różnicy wynikającej ze zmian, a poniżej 2h przed rejsem - 100% różnicy wynikającej ze zmian. Dodatkowo może zostać naliczona opłata za obsługę przez konsultanta (jeżeli zmian dokonano telefonicznie, mailowo lub osobiście).


Taryfy Premium

Zwraca się różnicę cen rejsów do 2h przed planowanym wypłynięciem. Zmiany w rezerwacji dokonane na mniej niż 2h przez planowanym wypłynięciem, są objęte kosztami anulowania, tj. 100% różnicy wynikającej ze zmian. Dodatkowo może zostać naliczona opłata za obsługę przez konsultanta (jeżeli zmian dokonano telefonicznie, mailowo lub osobiście).


Opłaty portowe i opłata ekologiczna

Wszystkie ceny zwierają opłaty portowe i opłatę ekologiczną. Opłaty te nie podlegają zniżkom. Wysokość opłat: opłaty portowe 6 zł dorosły (16 i więcej lat) / 3 zł dziecko w wieku 4-15 lat; opłata ekologiczna 14 zł dorosły / 7 zł dziecko w wieku 4-15 lat a także opłata ekologiczna za pojazd 18 zł (za jeden samochód osobowy, van, minibus itd). Dzieci poniżej 4 roku życia – zwolnione z opłat. Wymienione wysokości opłat dotyczą podróży w jedną stronę.