Jak mogę zapłacić pozostałą kwotę za rezerwację?

Podróżowanie do/z Francji

Jeśli wpłacono zaliczkę na rejs Rosslare – Cherbourg, pozostałą kwotę trzeba zapłacić kartą kredytową lub debetową na 42 dni przed datą podróży. Zaliczka jest bezzwrotna.

 

Podróżowanie z/do Szwecji

Na naszej szwedzkiej stronie internetowej we współpracy z Captum Group AB oferujemy możliwość płatności na podstawie faktury oraz rozłożenia kwoty na raty. Aby móc płacić na podstawie faktury lub rozłożyć płatność na raty, trzeba mieć ukończone 18 lat, być zameldowanym w Szwecji oraz otrzymać pozytywny wynik kontroli kredytowej, która jest przeprowadzana w momencie zakupu. 

 

Faktury: przy płatności na podstawie faktury doliczana jest opłata za fakturę, która obecnie wynosi 39 SEK. Faktura wysyłana jest e-mailem na adres podany przy rezerwacji. Faktura jest wysyłana natychmiast po dokonaniu zakupu, a termin płatności wynosi 14 dni. Obowiązują warunki umowy. 

 

Raty: raty stałe obowiązują tylko dla bieżącego zakupu i wymagają dokonywania płatności zgodnie z wybranym planem. Jeśli zdecydujesz się zapłacić mniejszą kwotę lub ominąć płatność, spowoduje to przejście na plan rat elastycznych. Faktura za raty jest wysyłana e-mailem około piątego dnia miesiąca i obejmuje wszystkie zakupy dokonane w danym miesiącu. Jeśli przy zakupie wybierzesz tę opcję, zostanie doliczona miesięczna opłata administracyjna, która obecnie wynosi 29 SEK, oraz opłata aktywacyjna zgodnie z wybranym planem płatności częściowych. Obowiązują warunki umowy.