Czy wasze porty i promy są przystosowane do potrzeb pasażerów o ograniczonej mobilności?

Prawie wszystkie nasze porty i promy są przystosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością i o ograniczonej mobilności.  Na niektórych promach i rejsach obowiązują ograniczenia liczby pasażerów poruszających się na wózkach oraz korzystających z urządzeń ułatwiających poruszanie się. Oczywiście zawsze z przyjemnością zajmiemy się każdym, kto potrzebuje pomocy przy wejściu na pokład i zejściu na ląd w portach lub podczas rejsu na pokładzie naszych statków, a personel jest przeszkolony w udzielaniu pomocy na życzenie. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, ograniczoną sprawnością ruchową lub inną dolegliwością i potrzebujesz pomocy, poinformuj nas o swoich szczególnych wymaganiach e-mailem lub telefonicznie co najmniej 48 godzin przed podróżą.  Obecność opiekuna podczas podróży może być konieczna ze względów bezpieczeństwa, jeśli pasażer jest niezdolny do samodzielnej ewakuacji z promu, potrzebuje pomocy w byciu podnoszonym lub przy zabiegach higieny osobistej albo nie jest w stanie zrozumieć instrukcji bezpieczeństwa. W takim przypadku nie obowiązuje dodatkowa opłata za podróż opiekuna.

 

Psy-przewodniki i psy asystujące mają prawo do bezpłatnej podróży i pełnego dostępu do pokładów pasażerskich na wszystkich trasach i jednostkach pływających Stena Line.  Wszystkie psy-przewodniki i psy asystujące muszą mieć wymaganą dokumentację podczas odprawy w porcie oraz muszą nosić odpowiednie uprzęże oraz specjalne kurtki przez cały czas trwania podróży.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (włączone do prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 ustawy z 2018 r. dotyczącej (wystąpienia z) Unii Europejskiej)

 

Deklaracja standardu jakości:

Stena Line Ltd przeszkoli personel rezerwacji, terminali i statków, który ma kontakt z pasażerami, w zakresie wiedzy na temat niepełnosprawności. Szkolenie to opracowano specjalnie dla osób pracujących w naszych centrach obsługi klientów, portach i na pokładach naszych promów, aby uświadomić im, jak ograniczenia ruchowe mogą wpływać na naszych pasażerów i co możemy zrobić, aby zapewnić im najwyższą jakość usług podczas podróży ze Stena Line.

Szkolenia będą prowadzone przez instruktora na pokładzie lub za pomocą komputerowego modułu szkoleniowego, który będzie regularnie aktualizowany w miarę potrzeb, a ukończone szkolenia będą rejestrowane. Zachęcamy pasażerów do przekazywania za pomocą pokładowego formularza satysfakcji klienta lub e-mailem opinii o swoich doświadczeniach, które zostaną wykorzystane do monitorowania i podnoszenia jakości świadczonych usług.