Czy porty i promy operatora są dostępne dla pasażerów o ograniczonej mobilności?

Prawie wszystkie nasze porty i promy są przystosowane do potrzeb pasażerów z niepełnosprawnością i o ograniczonej mobilności.  Na niektórych promach i rejsach obowiązują ograniczenia liczby pasażerów poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz pasażerów korzystających z urządzeń ułatwiających poruszanie się. Oczywiście jesteśmy zawsze gotowi podjąć dodatkowe wysiłki dla klientów wymagających pomocy, w portach lub na pokładzie naszych statków. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, masz ograniczoną mobilność lub cierpisz na inną dolegliwość i potrzebujesz wsparcia, zadzwoń i poinformuj nas o swoich potrzebach co najmniej 48 godzin przed podróżą.  Obecność opiekuna podczas podróży może być konieczna ze względów bezpieczeństwa, jeśli pasażer jest niezdolny do samodzielnej ewakuacji z promu, potrzebuje pomocy w byciu podnoszonym lub przy zabiegach higieny osobistej albo nie jest w stanie zrozumieć instrukcji bezpieczeństwa. W takim przypadku nie obowiązuje dodatkowa opłata za podróż opiekuna.

 

Psy-przewodniki i psy asystujące mają prawo do bezpłatnej podróży i pełnego dostępu do pokładów pasażerskich na wszystkich trasach i jednostkach pływających Stena Line.  Wszystkie psy-przewodniki i psy asystujące muszą mieć wymaganą dokumentację podczas odprawy w porcie oraz muszą nosić odpowiednie uprzęże oraz specjalne kurtki przez cały czas trwania podróży.

 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (włączone do prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy sekcji 3 ustawy z 2018 r. dotyczącej (wystąpienia z) Unii Europejskiej)

Contact frequently asked question icon

Powiązane pytania