Czy mogę podróżować, jeśli jestem w ciąży?

Nie istnieją ograniczenia dla kobiet w ciąży bez względu na zaawansowanie ciąży z wyjątkiem trasy Rosslare – Cherbourg oraz Harwich – Hoek van Holland (patrz poniżej). Pasażerowie powinni jednak mieć świadomość, że sami ponoszą odpowiedzialność za decyzję o podróży w ich stanie zdrowia.

 

Ciąża może mieć wpływ na ubezpieczenie podróżne, dlatego kobiety w ciąży powinny skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem w celu doprecyzowania przysługującej im ochrony.

 

W pewnych okolicznościach zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wstępu na pokład naszych promów lub zażądania zaświadczenia medycznego, niezależnie od stopnia zaawansowania ciąży.

 

Na trasie Rosslare – Cherbourg bez ograniczeń mogą podróżować kobiety do 28. tygodnia ciąży. W okresie od 28. do 31. tygodnia ciąży wymagane jest zaświadczenie od lekarza potwierdzające zdolność do odbycia podróży. Od 32. tygodnia ciąży podróż na tej trasie nie jest dozwolona.

 

Na trasie Harwich – Hoek van Holland ciężarne kobiety mogą podróżować do 36. tygodnia ciąży. W przypadku ciąży mnogiej podróż jest dozwolona wyłącznie do 34. tygodnia. Zaleca się konsultację z lekarzem oraz wykupienie ubezpieczenia podróżnego.