Czy muszę mieć wydrukowaną kopię biletu, aby odbyć podróż?

Nie ma obowiązku drukowania potwierdzenia rezerwacji, jednak podczas odprawy trzeba podać widniejący na potwierdzeniu numer rezerwacji – prosimy go zanotować.  Do obowiązków pasażera należy sprawdzenie przed podróżą, jakie dokumenty są wymagane do wjazdu do danego kraju. Nieokazanie odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem na pasażera grzywny.

Contact frequently asked question icon

Powiązane pytania