Czy muszę mieć wydrukowaną kopię biletu, aby odbyć podróż?

Nie ma obowiązku drukowania potwierdzenia rezerwacji, jednak podczas odprawy trzeba podać widniejący na potwierdzeniu numer rezerwacji – prosimy go zanotować.  Do obowiązków pasażera należy sprawdzenie przed podróżą, jakie dokumenty są wymagane do wjazdu do danego kraju. Nieokazanie odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem na pasażera grzywny.