Jakich dokumentów tożsamości potrzebuję do prodróży?

Wymagane dokumenty tożsamości różnią się zależnie od narodowości pasażera. Pasażer odpowiada za przygotowanie wszystkich dokumentów wymaganych przepisami imigracyjnymi, celnymi, zdrowotnymi i innymi. Nieokazanie odpowiednich dokumentów może skutkować nałożeniem na pasażera grzywny.

 

DOKUMENTY PODRÓŻNE PASAŻERÓW NA TRASACH MIĘDZY WIELKĄ BRYTANIĄ A IRLANDIĄ

 

Obywatele Wielkiej Brytanii lub Irlandii podróżujący na naszych trasach na Morzu Irlandzkim nie potrzebują paszportu, aby dostać się do Wielkiej Brytanii lub Irlandii, jednak zaleca się, aby zabrali ze sobą jakiś dokument tożsamości. Zwykle może to być ważny paszport, prawo jazdy ze zdjęciem, międzynarodowa karta studencka, dowód osobisty ze zdjęciem wydany przez rząd, karta ubezpieczenia zdrowotnego/społecznego ze zdjęciem lub karta na przejazdy autobusowe/kolejowe ze zdjęciem. W przypadku dzieci odpowiednim dowodem tożsamości będzie akt urodzenia (do 17. roku życia bez zdjęcia).

 

DOKUMENTY PODRÓŻNE PASAŻERÓW NA TRASIE FRANCJA – HOLANDIA I Z POWROTEM

 

Obywatele Wielkiej Brytanii podróżujący do Europy kontynentalnej muszą mieć ze sobą ważny paszport. Trzeba pamiętać, że nazwisko w paszporcie musi odpowiadać nazwisku na rezerwacji. W przeciwnym razie pasażer może nie zostać dopuszczony do podróży, a jego ubezpieczenie może być nieważne. 

W przypadku wszystkich wycieczek do Europy kontynentalnej wszyscy pasażerowie (w tym dzieci i niemowlęta) muszą mieć paszporty z datą ważności późniejszą niż data powrotu. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia i zapisania szczegółów takich dokumentów oraz odmowy wpuszczenia na pokład, jeśli nie zostaną one okazane zgodnie z naszymi wymaganiami. Pasażer jest zobowiązany do zapłaty całkowitej kwoty wszelkich mandatów, kosztów repatriacyjnych, kosztów deportacji, zatrzymania w areszcie oraz wszelkich powiązanych wydatków, które możemy ponieść wskutek nieokazania przez niego wspomnianych dokumentów odpowiednim organom.

Należy zawsze mieć paszport pod ręką na wypadek kontroli podczas odprawy, wchodzenia na pokład, schodzenia na ląd lub wkraczania na teren kraju.

 

W przypadku obywateli krajów UE oficjalnie uznawany europejski dowód osobisty lub aktualny paszport z kodem MRZ uprawnia do podróżowania z i do Francji. W niektórych przypadkach może być wymagana również wiza. Trzeba pamiętać, że nazwisko w paszporcie / dowodzie osobistym musi odpowiadać nazwisku na rezerwacji. W przeciwnym razie pasażer może nie zostać dopuszczony do podróży, a jego ubezpieczenie może być nieważne. 

W przypadku wszystkich wycieczek do/z Francji wszyscy pasażerowie (w tym dzieci i niemowlęta) muszą mieć paszporty o dacie ważności późniejszej niż data powrotu.

 

Posiadacze paszportów innych krajów powinni sprawdzić w odpowiedniej ambasadzie wymogi paszportowe i wizowe.

 

DOKUMENTY PODRÓŻNE PASAŻERÓW NA TRASACH MIĘDZY SZWECJĄ A DANIĄ

 

W przypadku pasażerów z UE/EOG można użyć ważnego paszportu z kodem MRZ lub standardowego krajowego dowodu tożsamości UE z kodem MRZ i/lub czipem wydanego przez władze krajowe w UE/EOG. Obywatele Skandynawii mogą również korzystać z prawa jazdy wydanego w kraju skandynawskim.

 

Dotyczy to wszystkich podróżnych oprócz dzieci poniżej 18 lat podróżujących z opiekunem – w takim przypadku wystarczy dowód osobisty opiekuna.

 

Uwaga:

  • Norweskie karty bankowe nie są ważnym dokumentem tożsamości podczas podróży liniami Stena Line.
  • W przypadku podróży ze Stena Line prawo jazdy w formie elektronicznej nie jest ważnym dokumentem tożsamości.

 

W przypadku pasażerów spoza UE/EOG – w tym dzieci – jedynym ważnym dokumentem jest paszport z kodem MRZ.

 

DOKUMENTY PODRÓŻNE PASAŻERÓW NA TRASACH MIĘDZY SZWECJĄ, NIEMACMI, POLSKĄ A ŁOTWĄ

 

Na trasach Stena Line między Niemcami i Szwecją, Polską i Szwecją, Łotwą i Szwecją oraz Niemcami i Łotwą można użyć ważnego paszportu z kodem MRZ lub krajowego dowodu tożsamości zgodnego ze standardami UE z kodem MRZ i/lub chipem wydanym przez władze krajowe w UE/EOG. Dotyczy to wszystkich pasażerów, w tym dzieci. 

 

Paszport lub dowód osobisty należy okazać przy zameldowaniu. Pasażer bez ważnego paszportu lub dowodu osobistego nie będzie mógł wejść na pokład. 

 

PODRÓŻNE DOKUMENTY POJAZDÓW PASAŻERÓW NA TRASACH MIĘDZY SZWECJĄ, POLSKĄ A ŁOTWĄ

 

W przypadku podróżowania z pojazdem przy odprawie należy okazać ważny dowód rejestracyjny pojazdu (oryginał). Jeśli rezerwacja uwzględnia przyczepę, należy również przedstawić dowód rejestracyjny przyczepy (oryginał).

 

Powyższe zasady stanowią ogólne reguły Stena Line dotyczące podróży na naszych promach.

Contact frequently asked question icon

Powiązane pytania