Czy są ograniczenia dotyczące taryf, za które mogę zdobywać punkty?

Zasadniczo punkty można zdobywać za rezerwacje podróży dokonywane bezpośrednio w Stena Line. Nie jest jednak możliwe zbieranie punktów za rezerwacje taryf:

 

• dla grup lub rezerwacji obejmujących więcej niż dziewięcioro pasażerów;

• na zakwaterowanie lub inne usługi świadczone przez partnera zewnętrznego spoza Stena Line, takie jak atrakcje i bilety kolejowe.  

 

Klienci z Wielkiej Brytanii i Irlandi, za rezerwacje dokonane przy użyciu Kodów Partnera Tesco Club Card, mogą zdobywać punkty wyłącznie za część opłaconą gotówką.