Rezerwacja biletów


Ile poziomów zniżek jest w programie?

Są 3 poziomy zniżek w zależności od wartości rezerwacji:

Poziom 1 - 0% kiedy przystępujesz do programu i wydasz 2199 pln rocznie.

Poziom 2 - 5% kiedy wydasz 2200 pln lub więcej.

Poziom 3 - 10% kiedy wydasz 11000 pln lub więcej