Czy dzieci i młodzież mogą podróżować bez opieki dorosłych?

Osoby w wieku do lat 17 muszą podróżować z rodzicem lub pełnoletnim opiekunem, z wyjątkiem sytuacji, w których spełnione są poniższe warunki.

 

W przypadku podróży pomiędzy Szwecją a Danią młodzież w wieku 16–17 lat może podróżować bez rodzica lub opiekuna, o ile posiada podpisane, wydrukowane zrzeczenie się roszczeń (od rodzica lub opiekuna) oraz ważny dokument tożsamości.

 

 Na trasach po Morzu Irlandzkim młodzież w wieku 16–17 lat może podróżować bez rodzica lub pełnoletniego opiekuna, ale musi przedstawić upoważnienie od rodzica lub opiekuna.