Czy dostępne są połączenia transportu publicznego z portem?

Większość naszych portów ma dobre połączenia transportu publicznego i można do nich dojechać pociągiem, autobusem i taksówką.  Ich dostępność zależy od portu.  Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń transportu publicznego z danym portem, wybierz odpowiednią Trasę w menu głównym – zostanie wyświetlona strona z informacjami o porcie.