Co się stanie, jeśli mój rejs zostanie opóźniony lub odwołany?

Zawsze staramy się uprzedzać pasażerów o wszelkich opóźnieniach lub anulowaniach przed rozpoczęciem podróży. W razie opóźnień będziemy o nich w miarę możliwości informować, jednak nie bierzemy odpowiedzialności za jakiekolwiek powstałe koszty lub niedogodności, jeśli opóźnienie jest spowodowane pogodą. Odsyłamy do Regulaminu podróży, w którym przedstawiono nasze zobowiązania prawne w przypadku, gdy bezpośrednio odpowiadamy za opóźnienie lub anulowanie.