Czy podczas przeprawy mogę pozostać w swoim pojeździe?

Ze względów bezpieczeństwa pasażerowie nie mogą pozostawać w pojazdach, kiedy prom znajduje się na morzu. Przed wypłynięciem pokład samochodowy zostaje zabezpieczony przez naszą załogę, a wejście na jego poziom zostaje zamknięte. Podczas przeprawy pasażerowie nie mają dostępu do tego pokładu. Na niektórych dłuższych trasach, na których w pojazdach mogą przebywać zwierzęta, zaplanować można wizyty z osobą towarzyszącą. W takich przypadkach prosimy o kontakt z pokładowym Działem Obsługi Gości. Po przybyciu do portu pasażerowie zostaną powiadomieni, kiedy będą mogli wrócić do pojazdów i wyjechać nimi na ląd.