Rezerwacja biletów

Informacje prasowe

Stena Line wspiera różnorodność i zrównoważony rozwój

Kolejny raz armator promowy Stena Line został sponsorem festiwalu różnorodności EuroPride. Między 1 a 16 czerwca na statkach armatora pojawią się tęczowe flagi z hasłem akcji „All Aboard” (Wszyscy na pokład). To znak wsparcia dla wartości, jakimi są różnorodność i zrównoważony rozwój.

 

zdj. Pracownicy Stena Line na pokładzie jednego z promów armatora w Goteborgu (Szwecja) 

 

Partnerstwo z EuroPride to jedna z inicjatyw szwedzkiego koncernu w celu zwiększenia nacisku na równość i integrację, nowy obszar zrównoważonego rozwoju w Stena Line.

 

- Stena Line to firma otwarta na wszystkich. Zapraszamy do nas wszystkich, który chcą z nami podróżować, pracować tutaj czy być jednym z naszych partnerów biznesowych. Dlatego jesteśmy dumni mogąc ogłosić, ze Stena Line wspiera EuroPride i wartości, jakimi są równość i różnorodność. - mówi Ian Hampton, dyrektor ds. komunikacji i HR w Stena Line.

 

Podczas festiwalu EuroPride w dniach 1-16 czerwca, na statkach i terminalach Stena Line w Europie pojawią się tęczowe flagi z hasłem akcji “All Aboard” (Wszyscy na pokład), w tym czasie motyw akcji będzie można zobaczyć też w mediach społecznościowych i na stronach internetowych armatora.

 

Zaangażowanie wszystkich ośmiu regionów biznesowych Stena Line w Europie, od Łotwy po Irlandię, wysyła ważne przesłanie, że firma jest zjednoczona we wspieraniu równych praw i możliwości dla wszystkich, a Stena Line ma swój udział we wspieraniu wizji świata pełnego tolerancji i zrozumienia, a nie mobbingu i nękania. Hasło akcji „All Aboard” (Wszyscy na pokład) oddaje właśnie to przesłanie.

 

- Naszych 7200 pracowników i współpracowników codziennie robi wszystko, aby stworzyć dobrą atmosferę pasażerom naszych promów i sprawić, aby poczuli się mile widziani na pokładzie. Aby tego dokonać, musimy upewnić się, że mamy zrównoważone środowisko pracy wolne od mobbingu, w którym każdy ma równe szanse bez względu na wiek, religię, płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne czy niepełnosprawność. – mówi Margareta Jensen Dickson, dyrektor ds. HR w Stena Line.

 

Dlatego właśnie Stena Line wprowadziła szkolenie z różnorodności i przeciwdziałania mobbingowi jako obowiązkową część procesu wdrożenia nowych pracowników i menedżerów. Firma uruchamia również radę ds. równości i integracji, której zadaniem będzie poszukiwać możliwych ulepszeń w obszarach różnorodności i równości, min. w procesie rekrutacji i rozwoju pracowników.

 

Strategia zrównoważonego rozwoju Stena Line opiera się na obszarach tematycznych związanych z globalnymi celami ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2018 r obszar Równość i Integracja został uruchomiony jako piąty obszar tematyczny, uzupełniając istniejące cztery obszary - Czysta Energia, Dobre Zdrowie i Samopoczucie, Życie pod Wodą oraz Odpowiedzialna Konsumpcja. Jeśli chodzi o równość i integrację, długoterminowymi celami firmy jest co najmniej 30 procent kobiet-liderów do 2022 roku i zero tolerancji dla mobbingu, ponieważ celem firmy jest posiadanie miejsca pracy wolnego od nękania.

 

Więcej na stronie www.stenaline.com/sustainability


Dodatkowych informacji przedstawicielom mediów udzielają:

Agnieszka Zembrzycka

Joanna Włodarek

rzecznik prasowy
Stena Line Polska
KonkretPR

tel. kom. 508 002 706

tel. kom. 501 592 579

tel. 58 660 92 45

tel/fax. 22 628 50 42

agnieszka.zembrzycka@stenaline.com

j.wlodarek@konkretpr.pl

 

 

Trochę więcej o Stena Line

 
Stena Line jest powstałym w 1962 roku szwedzkim koncernem promowym, z siedzibą w Göteborgu. Operuje na 21 trasach łączących 10 krajów, eksploatuje około 38 promów, zatrudnia ponad 5000 pracowników. Przewozy wynoszą rocznie: ponad 7 mln pasażerów, 1,5 mln samochodów osobowych oraz 2 mln jednostek frachtowych (ciężarówki, naczepy itp.). Stena Line jest ważną częścią europejskiej sieci logistycznej i stale rozwija nowe rozwiązania intermodalne, łącząc transport kolejowy, drogowy
i morski. Stena Line odgrywa również ważną rolę w turystyce w Europie dzięki szerokiej działalności pasażerskiej.

W Polsce Stena Line jest obecna od blisko ćwierć wieku. Promy z charakterystycznym czerwonym kominem łączą Gdynię z Karlskroną w południowej Szwecji. Co roku tę trasę przemierza ponad pół miliona pasażerów, korzystając z jednego z dwóch bliźniaczych statków o szerokiej ofercie atrakcji dla pasażerów: Stena Vision i Stena Spirit. Dwa kolejne statki na linii: Stena Baltica oraz Stena Nordica również zabierają pasażerów i samochody osobowe, lecz są przeznaczone głównie do przewozu ładunków. Piąty statek o nazwie Bore Bay jest jednostką ro-ro i przewozi wyłącznie ładunki wtaczane.

Stena Line jest częścią Stena AB Group, należącej do rodziny Olsson. Poza przewozami promowymi, grupa zajmuje się m.in. żeglugą, wydobyciem ropy naftowej, recyklingiem, obrotem nieruchomościami. Obroty całej grupy sięgają 36,5 mld koron szwedzkich rocznie. Stena AB zatrudnia 15 000 pracowników na całym świecie.