Casual Dining Menu

Pozycje z tego menu dostępne są na wszystkich naszych promach na trasach pomiędzy Niemcami, Danią, Polską, Łotwą i Szwecją.