Casual Dining Menu

Pozycje z tego menu dostępne są na wszystkich naszych promach na trasach pomiędzy Holandią, Wielką Brytanią, Francją i Irlandią.