Rezerwacja biletów

Przewóz broni


Czy mogę zabrać na prom broń palną?

Przewóz broni palnej podlega specjalnym procedurom na wszystkich liniach. Klienci mający zamiar transportować broń palną (lub inną broń sportową) statkami Stena Line zostaną poinformowani o procedurach lokalnych w momencie rezerwacji.

Przewożący wszelką broń palną musi mieć ważne dokumenty i zaświadczenia wymagane przez kraj wyjazdu i wjazdu, które będą dostępne do wglądu przez pracowników ochrony portu, a także na wypadek kontroli podczas rejsu.

Przewóz broni palnej w pojeździe musi zostać zgłoszona w momencie rezerwacji, a następnie ponownie podczas odprawy samochodowej. Pracownicy ochrony portu oraz odpowiedni pracownicy statku zostaną powiadomieni niezwłocznie po zgłoszeniu przewozu broni. Następnie postępowanie jest uzależnione od lokalnych procedur. Kiedy statek dotrze do miejsca przeznaczenia, przewóz broni palnej będzie objęty procedurą lokalną dla danego kraju /portu.