Rezerwacja biletów

Pojazdy kwalifikowane

Zapoznaj się z zestawieniem pojazdów kwalifikowanych do przejazdu w taryfie pasażerskiej

Pojazdy Kwalifikowane


Uwagi

Pojazd będzie uznany za kwalifikujący się do taryf pasażerskich pod warunkiem spełnienia wszystkich poniższych kryteriów. Niespełnienie któregokolwiek z nich skutkuje odmową realizacji biletu zakupionego w dziale pasażerskim i skierowanie klienta do działu frachtu.

 

1. Pojazd nie przewozi żadnych materiałów niebezpiecznych, niezależnie od ich przeznaczenia. Materiały niebezpieczne w transporcie morskim są definiowane kodeksem IMDG i podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu;

2. Samochodem podróżuje co najmniej 1 osoba (czyli co najmniej kierowca). Samochód musi wjechać na pokład o własnym silniku;

3. Długość całkowita składu pojazdu z przyczepą nie przekracza 14 m;

4. Samochód powyżej 6 m długości nie jest przystosowany do przewozu materiałów komercyjnych (przeznaczonych na sprzedaż lub służących do działalności gospodarczej) i nie ma wydzielonej przestrzeni ładunkowej;

5. Pojazd nie przewozi zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem koni). Przewóz koni możliwy jedynie po telefonicznym powiadomieniu Działu Obsługi Pasażerskiej z podaniem numeru rezerwacji.

6. Pojazd nie wymaga podłączenia elektrycznego – podłączenie można zakupić wyłącznie w dziale frachtu.


WAŻNE: Podczas odprawy samochody są mierzone przez pracowników. Odprawiający może poprosić o okazanie dowodu rejestracyjnego pojazdu

 

Dotyczy samochodów osobowych, vanów oraz minibusów:

1. Wysokość pojazdu mierzy się łącznie z bagażnikiem dachowym i rzeczami znajdującymi się na nim (rowery, paczki itp.);

2. Długość samochodu mierzy się włącznie z wystającymi elementami (hak holowniczy, dodatkowe światła, wystający bagaż itp.);

3. Cena podana jest za pojazd z kierowcą;

4. Cena dopłaty do pasażerów pojazdu dotyczy maksymalnie 8 osób (pod warunkiem, że samochód jest przystosowany do przewozu tej liczby osób, co musi być udokumentowane wpisem w dowodzie rejestracyjnym);

5. 9. i kolejny pasażer – obowiązuje cena biletu dla osoby pieszej, nawet jeżeli pojazd jest przystosowany do przewozu większej liczby osób.

 

Dotyczy przyczep ciągniętych za pojazdem: samochodem osobowym, vanem, minibusem czy autobusem:

1. Długość przyczepy mierzy się włącznie z wystającymi elementami (dyszel holowniczy, łączenia, wystający bagaż itp.);

2. Łączna długość zestawu (pojazd, łączenia i przyczepa) nie może przekraczać 14 m.

Dotyczy pojazdów o napędzie elektrycznym:
Pojazdy o napędzie elektrycznym mogą być przewożone promami. Prosimy jednak zauważyć, że na pokładzie nie ma możliwości ładowania samochodów elektrycznych ze względów bezpieczeństwa. Dotyczy to zarówno taryf pasażerskich jak i działu frachtu.