Rezerwacja biletów

Podróżuj bezpiecznie

Od prawie 60 lat naszą pasją jest dbanie o naszych klientów, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i sprawiając, że wszyscy czują się mile widziani. Dzisiaj jest to ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej i chcemy zaoferować ci bezpieczną i zrównoważoną podróż - z dużą ilością miejsca, świeżym powietrzem i otwartym morzem.


Wjazd do Polski, testy lub kwarantanna

Od 30.03.2021 do 25.04.2021 przy wjedzie do Polski istnieje obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Polski. W przypadku braku testu należy odbyć 10-dniową kwarantannę domową. Pasażerowie, na których nałożono obowiązek kwarantanny na granicy, mogą wykonać na własny koszt test na terenie Polski, a jego negatywny wynik uzyskany w ciągu 48h od przekroczenia granicy zwalnia ich z kwarantanny.

 

Według rozporządzenia, zatwierdzone są następujące testy COVID-19:
Test antygenowy lub test PCR

Wynik powinien być w języku polskim lub angielskim

 

Grupy zwolnione z obowiązku okazania wyniku testu:

 • kierowcy frachtowi

 • marynarze i załogi statków powietrznych, w związku z pracą

 • osoby zaszczepione przeciwko COVID-19

 • ozdrowieńcy, czyli osoby, które zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację albo hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 • inne określone w rozporządzeniu


Zwolnienia z testu i kwarantanny związane z nauką lub pracą

 

Nauka:

 • (podstawa: Dz.Ustaw poz 512, par. 3.2 punkt 5, 6,9)
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia tym wychowaniem;
 • uczniowie pobierający naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;
 • studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia;
 • doktoranci kształcący się w Polsce lub w państwie sąsiadującym;
 • naukowcy prowadzący badania lub działalność naukową.

Praca:

 • (podstawa: Dz.Ustaw poz 512, par. 3.2 punkt 15 )
 • osoby, które przekraczają granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym

 

Uwaga! Wszystkie z powyższych powodów zwolnień powinny być udokumentowane. Decyzje dotyczące uznania zwolnień i dokumentacji są podejmowane jednostkowo podczas kontroli granicznej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. W wypadku wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośredni ze Strażą Graniczną.

 

Rejsy bez zejścia na ląd – brak testów
Zgodnie z aktualnymi przepisami osoby wyjeżdżające na rejsy okrężne po 25.04.2021 (początek i koniec w Gdyni) bez zejścia na ląd NIE SĄ objęte obowiązkiem posiadania wyniku testu. Dotyczy to między innymi rejsów: Weekend na morzu, Morski rejs, Rejs z nauką Tańca, Pakiet Rodzinny itp. Rejsy te odbywają się normalnie, jak zaplanowano.


Powyższa informacja nie wyczerpuje całości obecnych przepisów. Obowiązkiem osoby przekraczającej granicę jest zasięgnąć informacji o wszelkich przepisach dotyczących podróży i stosować się do nich. W Polsce informacji może udzielić Straż Graniczna.


Wjazd do Szwecji, testy

Do 31.05.2021 istnieje obowiązek okazania negatywnego wyniku testu na COVID-19 przy wjeździe cudzoziemca do Szwecji. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem do Szwecji.

 

Wg ostatnich wytycznych Szwedzkiego Urzędu Zdrowia, zatwierdzone są następujące testy COVID-19:
Test antygenowy, test PCR i test LAMP

Certyfikat musi zawierać następujące informacje:

 • nazwisko osoby, która została przetestowana

 • czas pobierania próbek

 • rodzaj testu

 • wynik testu

 • nazwa wystawcy certyfikatu

 • informacje muszą być jasno określone w języku szwedzkim, angielskim, norweskim lub duńskim

 • test musi być wykonany 48 godzin przed przyjazdem do Szwecji.

 

Więcej szczegółowych informacji tutaj >

 

Grupy zwolnione z obowiązku okazania wyniku testu:

 • obywatele Szwecji, na podstawie ważnego paszportu

 • osoby mieszkające w Szwecji, na podstawie odpisu z ewidencji ludności

 • dzieci poniżej 18 roku życia

 • kierowcy frachtowi

 • marynarze

 • osoby posiadające pilne powody rodzinne, medyczne, humanitarne

 

Decyzje dotyczące uznania wyjątków są podejmowane jednostkowo podczas kontroli granicznej przez szwedzką policję graniczną na miejscu i nie zależą w żadnym stopniu od przewoźnika. W przypadku decyzji negatywnej i odmowy wjazdu na teren Szwecji, pasażer ponosi koszt biletu powrotnego.

 

Gdzie wykonać test
Informujemy, że na terminalu promowym w Gdyni nie ma możliwości wykonania testu. W centrum miasta znajdują się liczne punkty wykonujące testy antygenowe, jednak są czynne w ograniczonych godzinach. Dlatego zalecamy wykonanie testu w miejscu zamieszkania, przed wyruszeniem w podróż.


Rejsy bez zejścia na ląd – brak testów
Zgodnie z aktualnymi przepisami osoby wyjeżdżające na rejsy okrężne po 25.04.2021 (początek i koniec w Gdyni) bez zejścia na ląd NIE SĄ objęte obowiązkiem posiadania wyniku testu. Dotyczy to między innymi rejsów: Weekend na morzu, Morski rejs, Rejs z nauką Tańca, Pakiet Rodzinny itp. Rejsy te odbywają się normalnie, jak zaplanowano.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych >


Powyższa informacja nie wyczerpuje całości obecnych przepisów. Obowiązkiem osoby przekraczającej granicę jest zasięgnąć informacji o wszelkich przepisach dotyczących podróży i stosować się do nich. W Polsce informacji może udzielić Straż Graniczna.


Nasze środki bezpieczeństwa

Dla bezpieczeństwa wszystkich podróżujących wprowadziliśmy nowe środki do już i tak ambitnego standardu bezpieczeństwa na pokładach wszystkich naszych promów, w naszych portach i terminalach. Aktywnie śledzimy rozwój Covid-19. W ten sposób możemy zapewnić, że procesy są stale aktualizowane, a nasze procedury bezpieczeństwa są zgodne z obowiązującymi przepisami - dzięki czemu możesz bezpiecznie podróżować.

Przed podróżą

Informacje na temat naszych środków bezpieczeństwa dotyczących higieny i dystansu społecznego można znaleźć we wszystkich naszych kanałach komunikacji.


 • Nie podróżuj, jeśli masz objawy lub jesteś chory.

 • Postępuj zgodnie z zaleceniami władz dotyczącymi zdrowia i podróży.

 • Często myj ręce i zachowaj dystans.

 

Na terminalu


 • Udostępniliśmy większą ilość punktów, w których możesz zdezynfekować dłonie.

 • Zachęcamy do korzystania z płatności bezdotykowych

 • Nasze kasy wyposażone są w ścianki z Plexi

Odprawa i przypłynięcie


 • Nie podróżuj, jeśli masz objawy lub jesteś chory.

 • Pasażerom wykazującym objawy zakażenia COVID-19 możemy odmówić przyjęcia na pokład

 • Specjalne oznaczenia na podłodze oraz komunikaty głosowe rekomendują zachowanie dystansu pomiędzy podróżującymi.

Na pokładzie


Bezpieczna odległość


 • Wszystkie nasze statki zmniejszyły swoją pojemność pasażerską, aby umożliwić zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy podróżującymi.

 • Dostępne są pojedyncze kabiny dla osób płynących samotnie.

 • Niektóre miejsca na promach jak restauracje, place zabaw czy SPA zostały tymczasowo zamknięte.

Higiena na pokładzie


 • Udostępniliśmy większą liczbę punktów, gdzie możesz zdezynfekować dłonie w miejscach publicznych

 • Na promie znajdziesz dodatkowe plakaty, informacje na ekranach tv oraz komunikaty radiowe dotyczące higieny.

 • Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia i dezynfekcji wszystkich powierzchni w kabinach i miejscach publicznych.

Sklepy i restauracje


 • W naszych punktach gastronomicznych dokonaliśmy zmian w celu zapewnienia maksymalnego poziomu higieny. Serwis bufetowy został wstrzymany lub zmodyfikowany, a zamiast tego oferujemy indywidualnie pakowane posiłki.

 • Alkohol serwujemy w barach i restauracjach do godziny 23:59.

 • Zachęcamy do korzystania z płatności bezdotykowych