Rezerwacja biletów


Jak mogę wyznaczyć innych do korzystania z mojego konta?

Możesz dodać więcej pracowników do konta firmowego poprzez swoje konto w programie Business Traveller. Proszę pamiętać o zaznaczeniu pola wyboru jeśli osoba ta ma być administratorem konta.